Szkolenie online Budżetowanie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca pisma Controlling i Zarządzanie, Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt. Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest skierowane do:
zarządzających podmiotami leczniczymi, dyrektorów szpitali, dyrektorów ekonomicznych, głównych księgowych, specjalistów ds. controllingu, specjalistów ds. ekonomicznych, urzędników zajmujących się podmiotami leczniczymi.

Cel szkolenia

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania budżetowania w podmiotach leczniczych.

Zakres tematyczny szkolenia

Na zajęciach będą omówione zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania budżetów w podmiotach leczniczych. Będą omawiane następujące zagadnienia:
• istota i cele budżetowania,
• budżet operacyjny szpitala,
• budżety cząstkowe szpitala,
• budżet przychodni zdrowia,
• budżet zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
• kontrola budżetowa,
• organizacja i wdrożenie systemu budżetowania.

Metoda pracy

Zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów oraz analizy studiów przypadków. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy zajęć będą mieli do rozwiązania kilka praktycznych zadań, związanych z poruszaną na szkoleniu tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności, doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie zajęć. Atrakcyjność zajęć zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą ich tematykę oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w podmiotach leczniczych.

Program szkolenia

1. Budżetowanie w zarządzaniu podmiotem leczniczym
1.1 Istota i cele budżetowania
1.2 Budżet operacyjny podmiotu leczniczego
1.3 Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w podmiotach leczniczych

2. Budżet szpitala
2.1 Budżet operacyjny szpitala
2.2 Budżet oddziału szpitalnego
2.3 Budżet kosztów działalności izby przyjęć
2.4 Budżet zakładu diagnostyki obrazowej
2.5 Budżet kosztów zakładu radioterapii
2.6 Budżet bloku operacyjnego
2.7 Budżet kosztów działalności pomocniczej szpitala
2.8 Budżet kosztów infrastruktury szpitala
2.9 Budżet kosztów zarządzania i obsługi szpitala

3. Budżet innych podmiotów leczniczych
3.1 Budżet przychodni zdrowia
3.2 Budżet zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

4. Kontrola budżetowa w podmiotach leczniczych
4.1 Kontrola budżetowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
4.2 Raport z działalności podmiotu leczniczego
4.3 Ewidencja przychodów i kosztów działalności podmiotów leczniczych

5. Organizacja i wdrożenie systemu budżetowania

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
07-11-2023Online

Zaufali nam: