e-Doręczenia dla przedsiębiorców – zmiany przepisów obowiązujące od 10 grudnia 2023 roku

Cena: 640 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi obowiązkami oraz przygotowanie firm do nowego prawa dotyczącego zarządzania zewnętrzną korespondencją elektroniczną.

Program szkolenia

1. Ogólne informacje o e-Doręczeniach:
a) e-Doręczenia jako elektroniczny odpowiednik listu poleconego ZPO,
b) podmioty zobligowane i uprawnione do stosowania e-Doręczeń (podmioty publiczne, obywatele, przedsiębiorcy, zawody zaufania publicznego) – informacje wstępne,
c) podstawa prawna działania rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Co wyróżnia e-Doręczenia:
a) forma elektroniczna,
b) skrzynka do e-Doręczeń,
c) usługa e-Doręczenia a tradycyjna poczta (zakres kompetencji),
d) zarządzanie dokumentacją w formie cyfrowej,
e) rejestrowanie e-Doręczeń.

3. Wysyłka i odbiór dokumentów:
a) jak wysłać dokument aby trafił do właściwego adresata,
b) jak odebrać dokument, aby mieć pewność, że został nadany z właściwej instytucji lub od właściwej osoby,
c) nienaruszalność dokumentów,
f) potwierdzenie nadania / odbioru.

4. Podmioty zobligowane do stosowania e-Doręczeń – informacje ogólne:
a) co oznacza powszechność e-Doręczeń,
b) e-Doręczenia dla obywateli, firm i urzędów,
c) zakładanie adresu do e-Doręczeń,
d) usługa hybrydowa (łączona), czyli elektroniczno-papierowa,
e) obowiązek stosowania e-Doręczeń przez urzędy do komunikacji z obywatelami i firmami,
f) systemy elektronicznego zarządzania dokumentami,
g) usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

5. Harmonogram wprowadzania e-Doręczeń przez poszczególne podmioty – informacje szczegółowe:
a) kogo dotyczy obowiązek korzystania z e-Doręczeń,
b) obowiązek korzystania z e-Doręczeń przez podmioty publiczne,
c) obowiązek korzystania z e-Doręczeń przez przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS i CEiDG,
d) szczegółowy harmonogram.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
20-12-2023Warszawa

Zaufali nam: