Reasekuracja bierna wg PSR

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Blok 1 – 8h – Reasekuracja bierna cz. 1 – rodzaje umów reasekuracji

1. Charakterystyka reasekuracji biernej, funkcje reasekuracji

2. Reasekuracja bierna a działalność ubezpieczeniowa – wzajemne zależności

3. Umowa reasekuracji – warunki umowy, elementy umowy, klauzule w umowie

4. Rodzaje umów reasekuracji ze względu na podział ryzyka: reasekuracja obligatoryjna, reasekuracja fakultatywna, reasekuracja fakultatywno – obligatoryjna

5. Reasekuracja proporcjonalna – specyfika umów reasekuracji proporcjonalnej, rodzaje umów (umowa kwotowa, umowa ekscedentowa …), zasady ustalania składki cedowanej, odszkodowaniach wypłaconych cedowanych na reasekuratora, zasady ustalania prowizji reasekuracyjnych i udziału w zyskach

6. Reasekuracja nieproporcjonalna – specyfika umów reasekuracji nieproporcjonalnej, rodzaje umów (umowa XL, umowa Stop Loss, …), zasady ustalania udziału reasekuratora w składce, w odszkodowaniach wypłaconych

7. Tworzenie udziału reasekuratora w rezerwach techniczno – ubezpieczeniowych

8. Zasady rejestracji umów reasekuracji biernej

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Blok 2 – 8h – Reasekuracja bierna cz. 2 – ewidencja zdarzeń z tyt. reasekuracji biernej wg PSR i rozliczenia umów reasekuracji

1. Elementy rozliczeń umów reasekuracji biernej

2. Realizacja umów reasekuracji – zasady rozliczeń – run off/clean cut; Rok polisy/ Rok szkody

3. Zasady ewidencji poszczególnych rodzajów reasekuracji biernej dla celów rachunkowości
3.1. Znaczenie zasady współmierności przychodów i kosztów
3.2. Zasady ewidencji składki cedowanej
3.3. Ewidencja odszkodowań wypłaconych cedowanych na reasekuratora
3.4. Zasady ewidencji prowizji reasekuracyjnych i rozliczanie w czasie
3.5. Zasady ustalania udziału cedenta w zyskach reasekuratora

4. Rozliczanie poszczególnych rodzajów mów reasekuracji biernej

5. Monitoring rozliczenia poszczególnych umów reasekuracji,

6. Przekroje analityczne przydatne w ewidencji umów reasekuracji biernej

ZADANIA
TEST WIEDZY do samodzielnego sprawdzenia znajomości tematyki po szkoleniu

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 09:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Aneta Sośnicka
tel. 22 162 78 30
aneta.sosnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-11-202328-11-2023Warszawa

Zaufali nam: