Kurs online Pracownik Administracyjno – Biurowy (28 h)- kurs weekendowy

Cena: 2000 zł (VAT zw.)

Kategoria: , , ,

Czas trwania: 28 h
Cena: 2000 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan

Dział administracyjny występuje w każdym przedsiębiorstwie i choć czasem jest niedoceniany to jednak niezbędny w każdej organizacji, w każdym procesie. Jest to dział, który daje bardzo szerokie możliwości zatrudnienia, a popyt na pracowników tej branży nie słabnie od lat. Rola pracownika biurowego jest niezwykle złożona. Osoba na tym stanowisku wykonuje szereg czynności – od wprowadzania i weryfikacji dokumentów finansowo – księgowych, obsługi recepcji po koordynowanie pracy biura. Często zdarza się, że osoby na tym stanowisku są bezpośrednim wsparciem zarządu. Dobry pracownik administracyjny musi wyróżniać się konkretnymi cechami i kompetencjami, a także mieć świadomość tego, jak odpowiedzialna jest jego praca. Z pewnością praca biurowa jest doskonałym sposobem na rozwój kariery i awans w organizacji na stanowisko Office Managera, czy Kierownika Administracji. W tym przypadku ścieżka rozwoju zależy w dużej mierze od umiejętności oraz determinacji w dążeniu do celu.

Adresaci kursu

Obecni i potencjalni pracownicy biurowi, osoby które wiążą swoją karierę zawodową z administracją i biurem. Sekretarki asystentki/asystenci, pracownicy recepcji. Osoby, które chcą zmienić zawód, bądź szukają nowych inspiracji zawodowych.

Cel kursu

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanych obowiązków na stanowisku administracyjno- biurowym. Dzięki kursowi Uczestnik będzie miał możliwość rozpoczęcia z powodzeniem kariery w administracji lub jako asystent zarządu. Każdy Uczestnik skutecznie wejdzie w świat biura i administracji i bez problemu dostosuje się do wymogów każdej organizacji. Zarządzanie procesowe, zarządzanie przez cele, elektroniczny obieg dokumentów, podstawowe aspekty prawne, przepisy RODO, to tematy, które nie będą mu obce.

Metodyka kursu

Kurs w formule warsztatu online. Metody, które dają możliwość opanowania nowych umiejętności, zachowań i nawyków w skuteczny sposób. Zajęcia oparte wyłącznie na praktycznych aspektach. Dyskusja, ćwiczenia, refleksja, analiza studiów przypadku, przedstawianie propozycji możliwych rozwiązań, mini wykład, dostęp do narzędzi i dokumentacji online.

Program kursu

MODUŁ I

1. Charakterystyka pracy w biurze i administracji:
• Zakres obowiązków pracownika administracyjno-biurowego.
• Współpraca z zarządem.
• Współpraca z innymi działami w firmie.
• Możliwe ścieżki rozwoju.

2. Efektywność osobista w pracy w administracji:
• Getting things done – czyli jak skutecznie zorganizować dzień i tydzień pracy.
• Narzędzia ułatwiające organizację pracy.
• Stawianie priorytetów.
• Jak być asertywnym i lubianym.

3. Skuteczna komunikacja w organizacji:
• Komunikacja w pracy – dlaczego to takie ważne?
• Komunikacja z zarządem, a komunikacja ze współpracownikami.
• Komunikacja – nie ważne co powiem, ważne co inni usłyszą.

4. Dokumentacja firmowa:
• Rodzaje dokumentów w przedsiębiorstwie (umowy, pisma itp.).
• Poziomy dostępów w obiegu dokumentów.
• Dlaczego warto tworzyć i korzystać z szablonów?
• Dlaczego powinno się zawsze podpisywać umowy?
• Terminy płatności – 7, 14 a może 30-dniowy termin płatności, a może nota obciążeniowa?

MODUŁ II

5. Nowoczesne metody archiwizacji dokumentów:
• Elektroniczny obieg faktur – aspekty prawne.
• Digitalizacja biura podawczego – elektroniczny obieg umowami i pismami.
• Dostępne oprogramowanie – praktyczne studium przypadku.
• Kluczowe role w procesie obiegu dokumentów.

6. Współpraca z księgowością i działem kadr:
• Jak pracuje księgowość?
• Najważniejsze daty w księgowości (VAT, podatek dochodowy).
• Jak poprawnie wprowadzić fakturę do systemu F-K?
• Jak powinna wyglądać teczka osobowa, czyli podstawowa wiedza kadrowa.

7. Podstawy RODO:
• Podstawowe pojęcia i informacje.
• Zasady przetwarzania danych osobowych.
• Zgoda i obowiązek informacyjny.
• Prawa osób, których dane są przetwarzane.

MODUŁ III

8. Administracja jako część głównego procesu:
• Proces, a zadanie czyli wyjaśnienie pojęć.
• Zarządzanie procesowe w organizacji.
• Jaki wpływ na codzienną pracę ma zarządzanie procesowe?

9. Jakie cele stawiane są pracownikom administracji?
• Metoda SMART jako sposób na wyznaczanie celów.
• Wyznaczanie celów w zespole administracji.
• Delegowanie zadań w zespole.

10. Jakie cele stawiane są pracownikom administracji?
• Metoda SMART jako sposób na wyznaczanie celów.
• Wyznaczanie celów w zespole administracji.
• Delegowanie zadań w zespole.

11. Kluczowe wskaźniki efektywności jako sposób weryfikacji celów:
• KPI czyli prosta weryfikacja codziennej pracy.
• Wyjaśnienie cyklu PDCA.
• Codzienne spotkania w zespole administracji.

MODUŁ IV

12. Rodzaje działalności gospodarczych – podstawowe aspekty prawne:
• Działalność jednoosobowa.
• Spółki osobowe, a spółki kapitałowe.
• Wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz – a odpowiedzialność za działania spółek.
• Którą wybrać i jak założyć?
• Zakładanie działalności przez Internet – studium przypadku.

13. Podstawowe dokumenty rejestrowe:
• Działalność jednoosobowa – czyli CEIDG.
• Spółki, czyli przede wszystkim KRS.
• KRS Z3 – druk do zmian w umowie spółki – analiza.
• Zakładanie działalności przez Internet – studium przypadku.

14. Ubezpieczenia firmowe:
• Jakie ubezpieczenia powinna posiadać firma?
• Brokerzy ubezpieczeniowi – dlaczego warto z nich korzystać?
• Czy warto weryfikować polisy kontrahentów?

15. Spotkania biznesowe:
• Rodzaje spotkań biznesowych.
• Organizacja spotkań – dobre praktyki przy organizacji.
• Etykieta biznesowa – dlaczego to takie ważne?
• Różnice kulturowe – dlaczego trzeba je brać pod uwagę?

Informacje organizacyjne

Cena: 2000 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe
• zaświadczenie MEN
• dostęp do platformy szkoleniowej ADN na okres 6 miesięcy
(nie zawiera nagrań z kursu)

Wymagania:

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-15:00

09:00-15:00 – zajęcia w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z ekspertem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Online: 
I sesja 8-9.06.2024
II sesja 15-16.06.2024

 

Dostępne terminy
08-06-202416-06-2024Online

Zaufali nam: