Mapowanie procesów HR

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Pracownicy działu HR, pełniący funkcje managerskie i specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego opracowywania i wdrażania procesów HR w organizacji. Osoby skupiające się na dostarczaniu najlepszych rozwiązań adekwatnych do potrzeb organizacji. Specjaliści HR wspierający działania managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań z obszaru HR.

Cel szkolenia

• nabycie wiedzy o zarządzaniu procesowym i systemowym podejściu do zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów HR,
• zrozumienie konieczności zarządzania procesowego i podnoszenia dojrzałości organizacji,
• rozwinięcie umiejętności i poznanie zasad i metod stosowanych do optymalizacji i udoskonalania procesów HR.

Po szkoleniu Uczestnik:
• zdobędzie wiedzę nt. zasad, zakresu i metod mapowania procesów biznesowych z obszaru HR,
• pozna zasady prawidłowego wdrażania i wspierania procesów zmian w organizacji oraz sposobów ich komunikowania,
• pozyska umiejętności opisywania zdarzenia i przypisywania ról w procesie, szczególnie dla procesów HR,
• będzie potrafił właściwie definiować i budować zespoły projektowe do mapowania procesu HR,
• rozwinie umiejętności prowadzenia skutecznej analizy istniejącej mapy procesu HR,
• będzie potrafił właściwie określać mierniki efektywności procesów HR.

Korzyści ze szkolenia

• wzrost efektywności realizowanych procesów biznesowych w obszarze HR, co przełoży się na podniesienia wydajności i skuteczności HR,
• zmniejszenie fluktuacji pracowników dzięki budowie silnej, dobrze zarządzanej organizacji wykorzystującej narzędzia i podejścia optymalizujące procesy HR,
• zapewnienie organizacji ciągłości biznesowej poprzez adekwatne do potrzeb mapowanie procesów HR .
• możliwość skuteczniejszej diagnozy i w konsekwencji likwidacji wąskich gardeł oraz przyczyn problemów w procesach HR,
• budowa wizerunku pracodawcy, dla którego kluczowym aspektem jest taki zasób jak CZŁOWIEK.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in.: forma treningu aktywnego, trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy zespołów w całej grupie, burza mózgów, dyskusje oraz analiza przypadków.

Program szkolenia

1. Procesy i zasady zarządzania nimi:
• proces i podejście procesowe,
• geneza zarządzania procesowego,
• 4 funkcje zarządzania zgodnie z cyklem Deminga,
• architektury procesów w organizacji,
• zarządzanie procesami a strategia organizacji,

2. Identyfikacja procesów biznesowych:
• właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi),
• utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci),
• rodzaje procesów i ich przebieg,
• identyfikacja procesów strategicznych i wspierających,
• definiowanie celów biznesowych.

3. Identyfikacja i analiza procesów HR:
• identyfikacja procesów hr strategicznych i wspierających,
• ocena zdolności jakościowej procesu hr,
• identyfikacja i opis problemów w procesie hr,
• zastosowanie analizy pareto,
• ustalanie źródeł przyczyn problemu – diagram ishikawy (fish bone) oraz 5 why,
• narzędzia do analizy przyczyn problemu – analiza pola sił, arkusz diagnostyki przyczyn oporu,
• opracowanie, ocena i wybór rozwiązania.

4. Zarządzanie procesowe a zarządzanie zmianą:
• przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy,
• problemy i marnotrawstwa – identyfikacja „wąskich gardeł” procesu HR,
• zarządzanie procesowe a model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa przedsiębiorstwa,
• zarządzanie procesowe a model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa zespołu i jednostki,
• narzędzia do analizy przyczyn oporu – analiza pola sił, arkusz diagnostyki przyczyn oporu,
• wskaźniki skuteczności i efektywności HR wdrażania zmiany z kluczowych perspektyw.

5. Zasady zarządzania procesem HR skierowane do ciągłego doskonalenia:
• kaizen jako ciągłe usprawnianie w perspektywie organizacji, miejsca pracy i siebie samego,
• metodyki doskonalenia procesów: lean management, six sigma,
• doskonalenie procesów hr a zwinne zarządzanie projektami, czyli agile w hr,
• mapowanie docelowego stanu.

6. Modelowaniem procesów HR:
• modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów hr,
• metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych w spojrzeniu hr-owym.,
• kompetencje/umiejętności a działania w ramach zarządzania procesowego,
• doskonalenie procesów – cykl pdca,
• wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo – elementy składowe standaryzacji procesu,
• definiowanie ryzyka w procesach hr i sposoby zarządzania nimi.

7. Mapowanie i optymalizacja procesów:
• wybór procesu i celu poprawy,
• tworzenie zespołu poprawy procesu,
• implementacjA usprawnień w procesach biznesowych,
• mapowanie procesu,
• plan wdrożenia zmiany procesu,
• technika raci/sipoc do opisywania i modelowania procesów,
• podsumowanie oraz ocena uzyskanych wyników optymalizacji procesów.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
12-10-202313-10-2023Gdańsk
19-10-202320-10-2023Warszawa
23-10-202324-10-2023Wrocław
26-10-202327-10-2023Poznań
06-11-202307-11-2023Katowice
14-11-202315-11-2023Warszawa
16-11-202317-11-2023Wrocław
23-11-202324-11-2023Kraków

Zaufali nam: