Szkolenie online Reasekuracja ubezpieczeń (szkolenie skierowane do dystrybutorów ubezpieczeń)

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

Program realizuje 10h szkolenia obowiązkowego w zakresie reasekuracji ubezpieczeń z załącznika do ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (wybrane zagadnienia).

1. Charakterystyka działalności reasekuracyjnej, funkcje reasekuracji.

2. Rodzaje umów reasekuracji:
a) reasekuracja obligatoryjna i fakultatywna,
b) reasekuracja proporcjonalna i nieproporcjonalna,
c) reasekuracja finansowa.

3. Warunki umów reasekuracji: (zachowek, priorytet i limit umowy reasekuracyjne, składka reasekuracyjna, klauzule w umowie, okres obowiązywania umowy reasekuracji…).

4. Zalety i wady poszczególnych rodzajów umów reasekuracji.

5. Systemy rozliczeń umów reasekuracji:
a) umowy reasekuracji – systemy rozliczeń (run-off basis/clean cut basis; rok polisy/rok szkody),
b) umowy reasekuracji – elementy rozliczeń (składka, odszkodowania, prowizje, udziały w zyskach…),
c) rozliczanie umów reasekuracji biernej proporcjonalnej – elementy rozliczeń,
d) rozliczanie umów reasekuracji biernej nieproporcjonalnej – elementy rozliczeń.

6. Rola brokera reasekuracyjnego w rozliczaniu umów reasekuracji biernej.

7. Ewidencja zdarzeń z tytułu reasekuracji biernej.

8. Wytyczne KNF w zakresie reasekuracji biernej.

9. Wymogi w zakresie prowadzenia przez zakłady ubezpieczeń rejestrów umów reasekuracji biernej.

10. Reasekuracja bierna a rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości oraz dla celów wypłacalności.

11. Reasekuracja bierna a Wypłacalność II – korekty pozycji aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności z tytułu reasekuracji biernej.

12. Reasekuracja – pytania testowe.

PO SZKOLENIU OTRZYMUJE SIĘ CERTYFIKAT ZALICZENIA 10H OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE REASEKURACJI UBEZPIECZEŃ Z ZAŁĄCZNIKA DO USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ (WYBRANE ZAGADNIENIA).

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

UWAGA: Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:30-16:00

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:00 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:30 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy

09-11-202210-11-2022Online

Zaufali nam: