VAT 2024 w sektorze publicznym – ze szczególnym uwzględnieniem pakietów SLIM VAT oraz KSeF

Cena: 590 zł + 23% VAT*

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT*
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane projekty.

Prowadzący szkolenie

Ekspert specjalizujący się w tematyce podatkowej.

Program szkolenia

1. Krajowy System e-Faktur (KSeF):
a) KSeF dobrowolny od 1 stycznia 2022 r.,
b) przesunięcie wejścia KSeF jako obowiązkowego z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.,
c) wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT,
d) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
e) interfejs dla celów KSeF,
f) KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych,
g) KSeF a Centralne Repozytorium Kas,
h) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
i) czy wszystkie faktury będą generowane w KSeF?
j) poszczególne pola faktury ustrukturyzowanej (omówienie pól obowiązkowych, opcjonalnych i fakultatywnych),
k) schema xml faktury ustrukturyzowanej (konwertowanie plików xml/pdf),
l) jak nadać uprawnienia do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania, otrzymywania, przeglądania faktur ustrukturyzowanych,
m) dokument ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF,
n) bezpośredni dostęp do faktur w KSeF,
o) uwierzytelnienie faktury ustrukturyzowanej,
p) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej (w czasie przejściowym),
q) data wytworzenia, data przesłania, data wystawienia oraz data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
r) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
s) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
t) faktury korygujące w KSeF,
u) nota korygująca a KSeF,
v) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
w) korekty in minus nabywcy a faktury otrzymane w KSeF,
x) uproszczenia treści faktury korygującej i duplikatu faktury,
y) wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni,
z) zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących,
aa) faktury konsumenckie (B2C) w KSeF,
bb) bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF,
cc) faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF,
dd) awaria programu, sieci po stronie podatnika a KSeF,
ee) awaria KSeF po stronie Ministerstwa Finansów,
ff) procedury wewnątrz organizacji dot. fakturowania a KSeF,
gg) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

2. Potencjalne problemy związane z KSeF:
a) brak możliwości przesyłania załączników przez system,
b) informacje dodawane na wizualizacji faktur ustrukturyzowanych,
c) data wystawienia faktury w KSeF a kurs walutowy,
d) dokumentowanie zakupów pracowniczych,
e) obowiązek podawania numeru KSeF we wszystkich płatnościach,
f) faktura wystawiana do paragonu,
g) samofakturowanie w relacjach z podmiotami zagranicznymi a obowiązek korzystania z KSeF,
h) komunikacja między KSeF a platformą elektronicznego fakturowania.

3. Specyfika rozwiązań KSeF dla jednostek samorządu terytorialnego.

4. SLIM-VAT 3:
a) zmiany w zakresie limitu dla małego podatnika,
b) zmiany dotyczące kursów walut stosowanych dla przeliczania faktur korygujących, w tym faktur zbiorczych,
c) doprecyzowanie terminów rozliczania WDT w przypadku nieterminowego otrzymania dokumentów potwierdzających wywóz towarów,
d) zniesienie obowiązku posiadania faktury do odliczenia VAT przy WNT,
e) zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych – brak obowiązku wystawienia faktury w określonych sytuacjach,
f) zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych (art. 43 ustawy VAT),
g) zmiany dotyczące proporcjonalnego odliczania podatku VAT:
• podniesienie z 500 zł do 10 tyś. zł progu, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100%,
• brak konieczności uwzględniania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji wstępnej,
h) możliwość uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej z tytułu otrzymania płatności na rachunek VAT,
i) brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on line,
j) obniżenie sankcji VAT, możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe,
k) umożliwienie zasad korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania nie korzysta z procedury OSS,
l) możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT,
m) wprowadzenie zmian w zakresie WIS.

5. Omówienie wybranych interpretacji i orzeczeń sądowych z uwzględnieniem zagadnień związanych z sektorem publicznym.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT*

* do ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie organizowane przez ADN Akademia Biznesu.

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@adn.pl

Dostępne terminy
14-06-2024Warszawa

Zaufali nam: