Szkolenie online Microsoft Excel poziom podstawowy – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie

Cena: 790 zł + 23% VAT 

Kategoria: ,

Poziom szkolenia:
Czas trwania: 2 dni
Cena: 790 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat najczęściej wykorzystywanych funkcji programu Microsoft Excel oraz zapozna uczestników z ich praktycznym zastosowaniem. Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat  używania programu MS Excel. Szkolenie jest przygotowane aby wprowadzić w tematykę arkusza kalkulacyjnego na przykładzie MS Excel, ukazanie podstawowych formuł, sposobu organizacji danych, zapisywania, drukowania oraz sposobu zarządzania danymi. Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu MS Excel i wykonywać operacje na danych automatyzujące codzienną pracę.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w codziennej pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

  • Wydajnie pracować z arkuszem kalkulacyjnym.
  • Prawidłowo wprowadzać dane do arkusza, tworzyć i modyfikować bazy i formularze
  • Wykonywać podstawowe operacje na komórkach
  • Sprawnie korzystać z podstawowych funkcji
  • Dostosować środowisko arkusza MS Excel do indywidualnych potrzeb
Metodyka szkolenia

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia.
Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel:
a) Omówienie elementów ekranu programu MS Excel, nazewnictwo używane w MS Excel
b) Nowości w wersji Excel w porównaniu do starszych wersji.
c) Poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami w skoroszycie
d) Prawidłowe wprowadzanie i edycja danych w arkuszach
e) Różne sposoby zaznaczania danych w arkuszach
f) Kopiowanie, przenoszenie i wypełnianie komórek – automatyzacja pracy
g) Adresowanie względne i bezwzględne i jego zastosowanie
h) Dostosowanie wyglądu arkuszy do własnych potrzeb
i) Tworzenie skrótu do programu MS Excel i dostosowywanie Menu Start

2. Formatowanie zawartości komórek w MS Excel:
a) Zmiana kroju pisma, stylu, wielkość znaków
b) Rozmieszczanie danych w arkusza
c) Wypełnianie i obramowanie komórek
d) Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn
e) Autodopasowywanie wierszy i kolumn

3. Operacje na danych:
a) Tworzenie i wprowadzanie formuł
b) Proste funkcje tj. suma, średnia, minimum, maximum, ile.liczb
c) Nadawanie formatu danym
d) Sortowanie danych, filtrowanie danych
e) Graficzna prezentacja wyników w arkuszu
f) Tworzenie wykresów
g) Drukowanie

4.  Współpraca arkusza kalkulacyjnego MS Excel z innymi aplikacjami pakietu Office.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem z wbudowanym głośnikiem i mikrofonem (opcjonalnie z kamerą) oraz oprogramowaniem MS Excel i dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF 09:00 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 09:15 – 15:15 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@adnakademia.pl

Dostępne terminy
22-08-202423-08-2024Online
05-09-202406-09-2024Online
03-10-202404-10-2024Online
14-11-202415-11-2024Online
05-12-202406-12-2024Online

Zaufali nam: