Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Dostępne terminy Drukuj szkolenie
05-10-202306-10-2023Kraków
19-10-202320-10-2023Warszawa
19-10-202320-10-2023Wrocław
26-10-202327-10-2023Poznań
26-10-202327-10-2023Gdańsk
09-11-202310-11-2023Katowice
13-11-202314-11-2023Kraków
16-11-202317-11-2023Wrocław
23-11-202324-11-2023Warszawa
27-11-202328-11-2023Poznań
07-12-202308-12-2023Gdańsk
11-12-202312-12-2023Kraków
14-12-202315-12-2023Wrocław
18-12-202319-12-2023Warszawa
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Menedżerowie, specjaliści, których umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na ich skuteczność. Czas „nie jest z gumy”, a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Szkolenie skierowane jest do osób w dużym stopniu samodzielnie organizujących własną pracę, odczuwających silną potrzebę zmian w związku z odczuwanymi negatywnymi konsekwencjami życia w „niedoczasie”.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym.

Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie:
• rangowania zadań, określania priorytetów,
• nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy,
• kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy,
• podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach,
• skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem,
• pracy pod presją czasu,
• identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.

Korzyści dla Uczestnika:
• zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy,
• przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie,
• wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem,
• zwiększenie efektywności zarządzania sobą,
• osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania,
• wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych.

Metodyka szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatu interaktywnego i wymaga dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach.
Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące metody szkoleniowe: sesje kreatywne, sesje audio-video, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy.

Program szkolenia

1. Zarządzanie czasem własnym – rola i znaczenie:
• zarządzanie sobą w czasie jako główne założenie lepszego zorganizowania,
• czas jako osobisty kapitał każdego z nas,
• korzyści z lepszej organizacji,
• co kryje się pod pojęciem pozytywnego myślenia?
• jaki jest wpływ mechanizmów pozytywnego myślenia na stan emocjonalny osoby, motywację, oraz umiejętność realizacji celów?
• jakie znaczenie ma pozytywnie sformułowany cel, czyli jak to się dzieje, że pewne cele realizujemy a inne nie?
Celem modułu jest wykazanie Uczestnikom, że postawa mentalna i przyjęcie pozytywnego myślenia sprzyja realizacji celów oraz efektywnej realizacji zadań, a także samomotywacji i samodyscypliny.

2. Bariery efektywnego wykorzystania czasu:
• analiza obecnego stylu pracy,
• mity dotyczące zarządzania czasem oraz ich wpływ na nasze działania,
• identyfikacja pożeraczy czasu oraz walka z nimi,
• nawyki tracenia czasu i metody zapanowania nad nimi,
• zarządzanie czasem a zarządzanie sobą,
• nawyki i ich podatność na zmiany,
• kryteria efektywności działania.
Celem modułu jest uzmysłowienie Uczestnikom szkolenia, że kluczem do sukcesu w budowaniu własnej efektywności jest zmiana nawyków i przyjęcie proaktywnej postawy w zarządzaniu celami, priorytetami i planowanymi zadaniami.

3. Wyznaczanie i realizacja celów kluczem do lepszej organizacji dnia:
• cele długo- i krótkoterminowe,
• kryteria właściwie zdefiniowanego celu (np. metoda SMART),
• analiza SWOT narzędziem pomocnym w definiowaniu celów,
• cele danej grupy zawodowej,
• dobrze sformułowany cel,
• cele i szczegółowe podcele,
• motywacja ukryta w celu.
Celem modułu jest uświadomienie Uczestnikom znaczenia prawidłowego formułowania celów.

4. Planowanie – jego istota w efektywnym zarządzaniu sobą w czasie:
• skuteczność a efektywność w działaniu – różnice,
• analiza własnej aktywności w ciągu dnia,
• krzywa wydajności i koncentracji – sposób optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę i regenerację sił,
• krzywa zakłóceń,
• moje plany a plany zespołu/działu/firmy,
• reguły związane z proaktywnym zarządzaniem sobą,
• gospodarowanie czasem, czyli eliminowanie tzw. złodziei czasu,
• zarządzanie czasem a organizacja przestrzeni,
Celem modułu jest wskazanie Uczestnikom innych, pobocznych obszarów życia, które mają znaczący wpływ na efektywność osobistą oraz realizację celów.

5. Techniki i metody zarządzania czasem:
• system planowania czasu 60/40,
• zasada Pareto,
• analiza ABC,
• metoda Alpen,
• pomoce w planowaniu – sposoby organizacji pracy,
• odzyskanie kontroli nad swoim czasem – planowanie działań,
• sprawna organizacja dnia pracy – wskazówki praktyczne,
• plan dnia – technika ALPEN,
• rytm aktywności  – krzywa zakłóceń i efekt piły,
• zalety planowania działań.
Celem modułu jest przekazanie Uczestnikom zestawu skutecznych metod oraz zasad efektywnego planowania pracy.

6. Ustalanie priorytetów a właściwe podejmowanie decyzji:
• metody ustalania priorytetów,
• matryca zarządzania czasem jako sposób i możliwość delegowania zadań pracownikom,
• zadania ważne i pilne – które z nich są najważniejsze – zasada Eisenhowera,
• wyciąganie konsekwencji z braku realizacji zadań,
• analiza zadań pod kątem priorytetów,
• umiejętność stawiania priorytetów – ważność a pilność zadań,
• ustalanie priorytetów  – zasada Pareto,
• ustalanie priorytetów – model Eisenhowera.
Celem modułu jest przekazanie zasad służących priorytetyzacji celów oraz zadań.

7. Co potem? Proces zmiany osobistej:
• syntetyczne podsumowanie treści szkolenia,
• wskazówki dotyczące wdrożenia nabytych umiejętności w praktyce,
• plan zmiany osobistej.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Opinie o szkoleniu

„Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie, w bardzo miłej atmosferze. Spełniło moje oczekiwania i pomogło w jeszcze lepszy sposób zagłębić temat.
Iwona Kwapień, Specjalista ds. wsparcia sprzedaży, Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.

„Jak najbardziej bardzo pozytywne szkolenie, które pozwala na wykorzystanie tego w życiu zawodowym i prywatnym”.
Wioletta Jóźwik, Specjalista ds. sprzedaży, Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.

„Świetny prowadzący, super sposób prowadzenia szkolenia i na pewno wrócę do Mirka”.
Weronika Tymczyna, dział IT, Emagine Sp. z o.o.

„Brak zastrzeżeń. Trafne szkolenie, fajnie poprowadzone. Super kontakt prowadzącego z grupą. Warte polecenia”.
Joanna Przychodzka, Specjalista ds. HR, Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

„Interesujące szkolenie, ciekawe, na pewno godne polecenia. Wszystko było przydatne, mam nadzieję, ze będę to potrafiła wykorzystać”.
Natalia Obała, Inżynier rozwoju produktu, IKEA Industry Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
05-10-202306-10-2023Kraków
19-10-202320-10-2023Warszawa
19-10-202320-10-2023Wrocław
26-10-202327-10-2023Poznań
26-10-202327-10-2023Gdańsk
09-11-202310-11-2023Katowice
13-11-202314-11-2023Kraków
16-11-202317-11-2023Wrocław
23-11-202324-11-2023Warszawa
27-11-202328-11-2023Poznań
07-12-202308-12-2023Gdańsk
11-12-202312-12-2023Kraków
14-12-202315-12-2023Wrocław
18-12-202319-12-2023Warszawa

Zaufali nam: