Szkolenie online Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie – ujęcie księgowe

Cena: 740 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 740 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadząca szkolenie

Magdalena Mirowska – posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w służbach finansowo-księgowych. Prowadzi szkolenia z zakresu podatków, księgowości i finansów. Uczestnicy warsztatów podkreślają jej bogate praktyczne doświadczenie, przygotowanie merytoryczne prowadzonych zajęć, jasne i zrozumiałe przekazywanie treści, poparte praktycznymi przykładami.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia:
a) rzeczowe aktywa obrotowe,
b) materiały,
c) półprodukty i produkty w toku,
d) produkty gotowe,
e) towary.

2. Ewidencja księgowa stanów magazynowych:
a) konta księgi głównej,
b) księgi pomocnicze – ewidencja szczegółowa,
c) ewidencja ilościowa, wartościowa, ilościowo-wartościowa,
d) odstąpienie od ewidencji zapasów – art. 17 ust. 2 pkt 4 UoR,
e) przykładowy plan kont z ewidencją w Zespole 4,
f) przykładowy plan kont z ewidencją w Zespole 4 i 5.

3. Wycena zapasów według Ustawy o rachunkowości:
a) wycena materiałów i towarów,
b) wycena półproduktów i produktów gotowych na dzień powstania,
c) wycena produkcji w toku,
d) uproszczenia w wycenie zapasów,
e) przykłady wyceny: w cenach nabycia, w koszcie wytworzenia, w cenach ewidencyjnych.

4. KSR nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wycena produktów”:
a) cel i zakres KSR nr 13,
b) etapy wyceny produktów,
c) zasady wyodrębniania obiektu kosztów.

5. Dokumentacja magazynowa:
a) PZ – przyjęcie do magazynu (przyjęcie zewnętrzne),
b) WZ – wydanie z magazynu (wydanie zewnętrzne),
c) RW – pobranie materiałów (rozchód wewnętrzny),
d) ZW – zwrot materiałów (zwrot wewnętrzny),
e) MM – przesunięcie materiałów (przesunięcie między magazynowe),
f) korekty magazynowe – korekty cen, zniszczenie, utylizacja,
g) przykłady dokumentów z dekretacją i zapisami księgowymi.

6. Przychody ze sprzedaży a koszty sprzedaży, koszty wytworzenia:
a) przychodów ze sprzedaży produktów,
b) koszt wytworzenia sprzedanych produktów,
c) przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
d) wartość sprzedanych towarów i materiałów,
e) przykłady księgowań.

7. Inwentaryzacja zapasów:
a) stanowisko KSR w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury,
b) spis z natury – terminy, metoda przeprowadzenia, wycena,
c) potwierdzenie,
d) różnice inwentaryzacyjne – ewidencja.

8. Wycena bilansowa zapasów:
a) materiały,
b) półprodukty i produkty w toku,
c) produkty gotowe,
d) towary.

9. Prezentacja zapasów w Sprawozdaniu finansowym jednostki:
a) wprowadzenie do sprawozdania,
b) bilans,
c) RZiS,
d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Informacje organizacyjne

Cena: 740 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 15:30 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
27-06-2024Online

Zaufali nam: