Szkolenie online Procesy O2C w działalności SSC/GBS

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Kategoria:

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników centrów usług wspólnych pracujących w działach P2P i O2C.

Cel szkolenia

Uczestnicy zyskują zrozumienie procesów zachodzących w działach P2P & O2C oraz ogólnego funkcjonowania korporacji. Szkolenie wspierane jest warsztatami, dzięki czemu pracownicy są przygotowani na zmiany w strukturach księgowych, w tym zmiany w działach, w których pracują.

Metodyka szkolenia

Zajęcia są prowadzone interaktywnie z wykorzystaniem technik audiowizualnych. W toku szkolenia prezentowane są liczne studia przypadków.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Podstawy prawne rachunkowości na świecie:
a) US GAAP
b) IFRS (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej)
c) Lokalne prawo bilansowe

3. Ogólny zakres procesu O2C
a) Umowa/zamówienie
b) Dostawa i wydanie towaru
c) Wystawienie faktury sprzedaży
d) Ujęcie faktury sprzedaży (przychodu) w księgach
e) Płatność
f) Windykacja

4. Billing – dokumentowanie sprzedaży
a) przepisy prawa bilansowego oraz ustawy o VAT w zakresie dokumentowania sprzedaży
b) faktura proforma, faktura VAT, faktura korygująca, noty uznaniowe oraz obciążeniowe
c) elektroniczny obieg dokumentów
d) automatyzacja procesu fakturowania – Electronic Data Interchange
e) ujmowanie sprzedaży na kontach księgowych
f) odzwierciedlenie kont dotyczących procesu sprzedaży w sprawozdaniu finansowym

5. Rozpoznawanie przychodów wg US GAAP – ASC 606
a) Topic 606 – nowe zasady ujmowania przychodów w świetle międzynarodowych regulacji
b) 5-etapowy model ujęcia przychodów
c) przychody ujmowane na moment oraz rozłożone w czasie
d) szczególne przypadki rozpoznawania przychodów, np. sprzedaż z prawem zwrotu, bonusy od obrotu, programy
e) lojalnościowe
f) prezentacja przychodów ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym
g) analiza rentowności w oparciu o rachunek zysków i strat oraz bilans

6. Odpisy aktualizujące wartości należności
a) pojęcie odpisu aktualizującego
b) regulacje krajowe – KSR 4 Utrata wartości aktywów
c) regulacje międzynarodowe – IFRS oraz US GAAP
d) podatkowe aspekty ujęcia odpisów aktualizujących
e) analiza możliwości uznania odpisu aktualizującego jako kosztu uzyskania przychodów

7. Financial Statements – wpływ O2C na dane zawarte w sprawozdaniu finansowym
a) przykładowe sprawozdanie finansowe wg US GAAP
b) omówienie struktury bilansu oraz rachunku wyników
c) wpływ ujęcia przychodów na kształt sprawozdania finansowego
d) DSO – wybrane elementy analizy finansowej w obszarze obrotu należnościami oraz rentowności

8. Dyskusja oraz zakończenie

Inne formy szkolenia

Szkolenie dostępne również w:

• języku angielskim

Online training O2C Processes in SSC/GBS operations »

• formule zamkniętej

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Karolina Podrucka
tel. (022) 208 23 89 | mob. 668-326-020
karolina.podrucka@adnakademia.pl

Krzysztof Kadlec
tel. (022) 208 28 48| mob. 502-279-756
krzysztof.kadlec@adnakademia.pl

Dostępne terminy
26-04-2024Online
06-11-2024Online

Zaufali nam: