Szkolenie online Skuteczna realizacja dostaw produktów własnych do klienta z wykorzystaniem transportu drogowego

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

• Pracownicy firm produkcyjnych odpowiedzialni za realizację dostaw produktów do klienta na rynku krajowym i międzynarodowym
• Pracownicy firm produkcyjnych, którzy dotychczas przekazywali gestie transportową swoim klientom/odbiorcom
• Przedstawiciele firm pośredniczących w sprzedaży towarów na rynku krajowym i międzynarodowym
• Pracownicy firm logistycznych korzystający z podwykonawców w celu rozwoju i usprawnienia realizowanych usług transportowych
• Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem wiedzy i kompetencji w obszarze łańcucha dostaw

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie Uczestników do wykonywania zadań związanych z organizacją i realizacją transportu drogowego towarów własnych z wykorzystaniem zewnętrznych partnerów transportowych. Dzięki nabytej wiedzy oraz cennym umiejętnościom, Uczestnicy szkolenia będą sprawnie i efektywnie planować, kontrolować i realizować poszczególne etapy procesu transportowego. Rozwój kompetencji z obszaru zarządzania procesem transportowym zwiększy bezpieczeństwo dostaw wytwarzanych produktów, zoptymalizuje koszty usług transportowych oraz pozytywnie wpłynie na relacje biznesowe klient – partner transportowy.

Korzyści dla uczestników

• Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w praktyczną wiedzę oraz umiejętności z obszaru organizacji transportu drogowego produktów własnych na rynku krajowym i międzynarodowym
• Rozwiną umiejętności komunikacyjne oraz analityczne dzięki ćwiczeniom, analizie odpowiednich przykładów oraz nauce dobrych praktyk stosowanych na rynku usług transportu drogowego
• Poprzez rozwój konkretnych umiejętności zminimalizują ryzyko i stres pojawiający się w trudnych sytuacjach na poszczególnych etapach procesu transportowego

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem technik multimedialnych, prezentacji, ćwiczeń aktywizujących, dyskusji, studia przypadków, pracy w grupach

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Spedycja, Transport, Przewóz
• Kryteria podziału transportu
• Rodzaje przewozów
• Transport na potrzeby własne

2. Regulacje prawne w transporcie
• Akty międzynarodowe
• Akty krajowe

3. Transport towarów niebezpiecznych – ADR

4. Działalność transportowo – spedycyjna:
• Firma spedycyjna – uprawnienia, zasady funkcjonowania
• Firma transportowa – uprawnienia, zasady funkcjonowania
• Weryfikacja

5. Kontrahenci w łańcuchu dostaw
• Spedycja / Firma Transportowa
• Formy współpracy
• Odpowiedzialność

DZIEŃ II

6. Główne podmioty w transporcie drogowym

7. Umowa a zlecenie transportowe

8. Ubezpieczenia w transporcie

9. Kryteria wyboru przewoźnika
• Fracht
• Wybór środka transportu

10. Organizacja transportu krok po kroku
• Dobre praktyki
• Punty krytyczne
• Rozliczanie usługi transportowej

11. Prawo Transportowe i Konwencja CMR w obszarze reklamacji

12. Podsumowanie
• sesja Q&A

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

dzień przed szkoleniem każdy Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 8:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 9:00 – 15:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
28-10-202429-10-2024Online

Zaufali nam: