PROCES REALIZACJI PROJEKTU

Bazując na zdobytych doświadczeniach oraz sprawdzonej i uznanej metodologii wypracowaliśmy własne podejście w realizacji procesu przygotowanie szkoleń pracowniczych.

Nasze podejście oparte jest na modelu rozwoju wiedzy i podnoszenia kompetencji.  

 

Strategia
organizacji
Misja, wizja
organizacji
Kultura
organizacyjna

Strategia
personalna

strzalka_biznez_proces_realizacji

Analiza potrzeb rozwojowych
i szkoleniowych
Strategia rozwoju wiedzy
i podnoszenia kwalifikacji
pracowniczych
Projektowanie
i rozwój szkolenia

strzalka_biznez_proces_realizacji2

Budowa świadomości
i postawy

Dostarczenie
wiedzy
  strzalka_biznes_petla  
   

Wdrożenie nowych
zachowań

Rozwój
kompetencji