Zamówienia publiczne

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

Zamówienia publiczne dla zamawiających – warsztaty

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kontakt:
Ewa Suchecka
tel. 22 208 28 31, 208 28 38
fax  22 211 20 90, 208 28 30
ewa.suchecka@adn.pl

Adam Goch
tel.22 208 28 22
fax 208 28 30
adam.goch@adnakademia.pl