Wynajem kilku mieszkań a podatek

Autor: Radosław Żuk – Doradca Podatkowy, Prezes ADN Podatki Sp. z o.o.

Wynajem kilku mieszkań może być opodatkowany korzystnie dla podatnika, o ile…. posiada on dzieci

W obecnych czasach posiadanie dzieci przynosi nie tylko korzyści duchowe, ale coraz częściej również finansowe. Mowa nie tylko o finansowaniu płynącym z programów społecznych, ale również o możliwości wykorzystania faktu posiadania potomstwa w trakcie kontroli opodatkowania PIT wynajmu nieruchomości. Okazuje się bowiem, że zakup kilku mieszkań, czy też apartamentów hotelowych z przeznaczeniem ich dla dzieci może świadczyć o braku znamion prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z wynajmowaniem tychże nieruchomości. Przynajmniej do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 7 marca 2019 r. (sygn. III SA/Wa 1029/18).

W tym miejscu warto wskazać, że organy podatkowe od kilku lat próbują kwestionować opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% najem mieszkań lub apartamentów hotelowych. Zdaniem urzędników wynajmowanie więcej niż jednego mieszkania nosi znamiona działalności gospodarczej i powinno być opodatkowane według skali podatkowej lub co najwyżej według stawki liniowej w wysokości 19%. Jednakże WSA w Warszawie we wskazanym orzeczeniu uznał, że skoro podatnik nabył mieszkanie z przeznaczeniem dla swoich dzieci, natomiast apartamenty hotelowe dla użytku swojej rodziny, to lokale te miałby być wykorzystane do zwykłych celów osobistych. Tym samym fakt, że obecnie podatnik uzyskuje przychód z ich wynajmu nie oznacza, że uzyskuje przychód z działalności gospodarczej.

Dodatkowo podatnik twierdził, że z najmu lokali czerpie on zyski, ale nie są one jego głównym celem. Mieszkanie ma w przyszłości służyć dzieciom. Zyski, które podatnik ma z najmów są przeznaczone w przeważającej większości na raty kredytowe i nie stanowią źródła utrzymania podatnika. Pieniądze z tych najmów nie mają znaczącego wpływu na budżet domowy i nie mogą w przyszłości przyczynić się np. do zakupu kolejnego lokalu. Podatnik nie wykonuje osobiście żadnych czynności związanych z najem poza podpisaniem umów.

Z kolei zdaniem organu uzyskiwane przez podatnika przychody z najmu mieszkania i dwóch lokali, które podatnik posiada ze względu na sposób jego wykonywania, stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Zdaniem organu podatkowego prowadzony najem nie jest najmem okazjonalnym mieszczącym się w zwykłym zarządzie własnym majątkiem, (tzn. mającym na celu zwyczajowo przyjęte reguły gospodarowania prywatnym majątkiem), lecz jest realizowany w sposób wypełniający znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Sposób wykonywania najmu istotnie odbiega od normalnego, zwyczajowo przyjętego wykonywania prawa własności – składników majątku prywatnego.

Okazało się jednak, że w niniejszej sprawie przeważyły argumenty podatnika, które bazowały głównie na wykazaniu, że nieruchomości zostały zakupione z myślą o dzieciach. Ciekaw jestem czy wyrok byłby podobny gdyby sprawa dotyczyła szejka, który jest ojcem gromadki 70 dzieci.

Rok 2019 przynosi rewolucje w podatkach!
Sprawdź najnowsze zmiany »


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adn.pl