Wykaz podatników VAT – nowe informacje, zmiany

Sprawa tzw. „białej listy” elektryzuje podatników i środowisko księgowych, odkąd tylko pojawiła się w zarysie. Już teraz działa w okrojonym mechanizmie, ale od stycznia będzie obowiązywała każdego, kto rozlicza się z VAT. W swojej definicji „biała lista” miała pomóc szybko i sprawnie zweryfikować kontrahentów firmom. Dzięki temu firma mogła sprawdzić, czy jej partner biznesowy jest płatnikiem VAT, czy pojawiły się problemy np. z rejestracją, wykreśleniem z rejestru podatników VAT, itp. W wykazie będzie także zawarty właściwy rachunek bankowy, na który należy płacić należności.

Od 1 września 2019 roku została wprowadzona tzw. „biała lista”, czyli nowy wykaz podatników VAT.
Terminem obowiązkowego rozliczania się z faktur na rachunek wskazany w wykazie podatników VAT zostanie wprowadzony wraz z datą 1 stycznia 2020 roku. To ważna data, od której faktycznie podatnik będzie musiał solidarnie odpowiadać w sprawie VAT oraz liczyć się z poniesieniem konsekwencji w podatku dochodowym. Aktualnie do 31 grudnia 2019 roku podatnik, który zapłaci fakturę na rachunek bankowy spoza oficjalnego wykazu na będzie objęty sankcjami.

Podatnik nie musi wykonywać żadnego działania, aby znaleźć się na liście. Informacje, które potrzebne są do zapisu na listę znajdują się w rejestrach publicznych i automatycznie podatnik zostanie dopisany do wykazu.

Aktualnie podatnicy mają czas na zapoznanie się z działaniem mechanizmu, ich zadaniem jest poznanie jak funkcjonuje wykaz, w jaki sposób można wyszukać firmę (podając NIP, regon, numer rachunku bankowego lub nazwa firmy) oraz sprawdzić, czy w rejestrze widnieje rachunek ich własnego podmiotu. W wykazie powinny się znaleźć tylko rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, które podatnik podał jako oficjalny, firmowy rachunek.

Oficjalne rachunki bankowe to najważniejsza część białej listy, to rachunki rozliczeniowe. Tylko zarejestrowany podatnik będzie miał podany numer. W rejestrze będzie podana informacja o tym, czy podatnik był wykreślony i ponownie wpisany do rejestru. W tym rejestrze nie będą widnieć podatnicy, którzy nie są płatnikami VAT.

Jeśli na liście nie widnieje Twój rachunek, a powinien, należy potwierdzić rachunek w swoim banku, a następnie zgłosić rachunek do urzędu skarbowego.

Wprowadzenie tej zmiany spowodowało lawinę pytań, na które Ministerstwo Finansów cierpliwie odpowiada, na stronach:
https://www.gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi
https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/wykaz-podatnikow-vat/q-a-wykaz-podatnikow-vat/

Przygotowana została pełna lista pytań i odpowiedzi. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Zadawane pytania i odpowiedzi na nie są wciąż uzupełniane, dlatego warto zaglądać co jakiś czas do wykazu.

Ekspert Akademii MDDP