Zostaliśmy realizatorem programu „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych"

Pracownicy z Wielkopolski dostaną z Unii pieniądze na zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak i Adam Niedziółka (Partner Zarządzający w Akademii MDDP) podpisali umowę o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 z Poddziałania 8.3.2 „Kształcenie zawodowe dorosłych”.

Miło nam ogłosić, że zostaliśmy realizatorem programu „Wielkopolska Akademia Kwalifikacji Zawodowych” w podregionie leszczyńskim.

Dofinansowanie przeznaczone jest na kształcenie zawodowe osób dorosłych, aktywnych zawodowo, w szczególności w wieku 25-64 lat (głównie o niskich kompetencjach i kwalifikacjach i/lub 50+), które z własnej inicjatywy zgłaszają potrzebę podniesienia kwalifikacji.

W zależności od sytuacji na rynku pracy będzie udzielane wsparcie nawet do 93 proc. kosztów kształcenia. Uczestnik projektu sam wybiera usługę, która odpowiada jego potrzebom rozwojowym, sam zgłasza się do operatora. Skorzystawszy z porady operatora, może podnieść/zdobyć/uzupełnić kwalifikacje podczas szkoleń, kursów czy warsztatów, których baza zamieszczona jest w Bazie Usług Rozwojowych, odpowiadających jego konkretnym potrzebom.

WIĘCEJ INFORMACJI »