W lutym 2020 w pakietach taniej

Pakiety szkoleniowe objęte promocją

Bilans 2019 w JSFP
w terminie 14.02.2020

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020
w terminie 24.02.2020

=

780 zł 
1 osoba,

2 szkolenia

Należności budżetowe 2020 w JSFP  w terminie 25.02.2020 +

Dochody i wydatki budżetowe w 2020 w JSFP
w terminie 21.02.2020 

=
Delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2020
w terminie 20.02.2020
+ Majątek trwały w JSFP
w terminie 19.02.2020
=
VAT 2020 w sektorze publicznym
w terminie 18.02.2020
+ Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
w terminie 26.02.2020
=
Klasyfikacja budżetowa 2020
w terminie 27.02.2020
+ Wybrane zmiany w finansach publicznych w 2020 
w terminie 26.02.2020
=

UWAGA!
W celu skorzystania z promocji prosimy o wpisanie w „Formularzu Zgłoszeniowym” w polu „Uwagi” hasła: „Promocja luty 2020”.

Informacje

Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl