Uniwersytet Wrocławski

poziompolkolorUniwersytet Wrocławski to jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce, kształcący zarówno na kierunkach humanistycznych oraz ścisłych. Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie istnienia a w 2011 roku – 200-lecie przekształcenia w uczelnią państwową. W 2015 roku minie 70 lat od kiedy Uniwersytet we Wrocławiu stał się polską szkołą wyższą. Na dziesięciu wydziałach kształci blisko 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.

Kształci studentów na czterdziestu sześciu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jego ramach znajduje się 10 wydziałów i jednostki ogólnouczelniane

Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 4. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 431. pośród wszystkich typów uczelni