Podatek minimalny od 2024 roku?

Za nami kolejne posiedzenie Rady Przedsiębiorczości z Ministerstwem Finansów. Spotkanie dotyczyło zmian w podatku CIT. W spotkaniu uczestniczył Adam Niedziółka, prezes ADN.

Rada Przedsiębiorczości to forum współpracy przedstawicieli największych organizacji reprezentujących przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Pierwotnie powołana 2003 roku, została reaktywowana w marcu 2020 roku.

Przedstawiciele Rady spotkali się z sekretarzem stanu Arturem Soboniem oraz z dyrektorem Jarosławem Szatańskim z Ministerstwa Finansów.

Podczas spotkania omówiono takie tematy jak:
• odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (2022 r.) z jednoczesną modyfikacją obecnej konstrukcji podatku,
• uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”,
• zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC),
• zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
• zmianę przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT),
• zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
• złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia przez polskąspółkę holdingową,
• doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Rozmowa dotyczyła również podatku minimalnego, który może wejść w zmodyfikowanej formie z korzyścią dla przedsiębiorców od 2024 roku. Rada Przedsiębiorców pozytywnie oceniła też działania Ministerstwa Finansów w związku z uchyleniem przepisów o ukrytej dywidendzie a także dyskusje o kształcie polskiej spółki holdingowej.