Wybieramy CFO roku 2022! Zapraszamy do udziału w konkursie

ADN Akademia zaprasza do udziału w konkursie CFO ROKU 2022.

Konkurs jest cyklicznym przedsięwzięciem Klubu Dyrektorów Finansowych „Dialog”, realizowanym we współpracy z ADN Akademia. Laureat zostanie ogłoszony na uroczystej Gali, która odbędzie się 6 października w Warszawie podczas FORUM DYREKTOR FINANSOWY.

Misją Konkursu CFO Roku jest wyeksponowanie i uhonorowanie wybitnych polskich dyrektorów finansowych oraz rekomendowanie najlepszych praktyk zarządzania finansami dla rozwoju biznesu w Polsce.

Tytuł CFO Roku 2022 jest przyznawany dyrektorowi finansowego za zrealizowanie pod jego kierownictwem projektu lub innego działania, które wymiernie wpłynęło na sytuację biznesową firmy i jej możliwości rozwoju, jej płynność finansową, rentowność.

Pod uwagę będą brane projekty ukończone w 2021 lub 2022 roku, np. cyfrowe, organizacyjne, finansowe. W Konkursie mogą wziąć udział dyrektorzy finansowi z firm zatrudniających ponad 150 pracowników, z siedzibą w Polsce (z wyłączeniem banków i funduszy inwestycyjnych), podlegające polskiemu prawodawstwu, posiadające dobrą sytuację finansową. Jeśli:
⇒  jesteś dumny z dyrektora finansowego w swojej firmie, zgłoś go do Konkursu!
⇒  jesteś dumny ze swojego wkładu w rozwój firmy, zgłoś się do Konkursu!
⇒ znasz CFO, którego powinniśmy zaprosić do Konkursu, poinformuj nas o tym!

ZGŁOŚ UDZIAŁ → kontakt@businessdialog.pl

JURY KONKURSU:

• Bartosz Radziszewski, Partner Business Dialog – Przewodniczący Jury
Iwona D. Bartczak, Partner Business Dialog, Szefowa Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog”
Marcin Chomiuk, Partner Zarządzający ADN Podatki
Roman Seredyński, Biegły Rewident, Partner Zarządzający UHY ECA
Dorota Grudzień-Molenda, Coach i Trener Przywództwa, Członek The John Maxwella Team, Dyrektor Zarządzający Arthur Hunt
Joanna Seklecka, CEO eService, wcześniej CFO w tej firmie
Jacek Nawrot, Ekspert ICT
Grzegorz Słomkowski, Wiceprezes PAIH Grupa PFR, wcześniej CFO w biznesie
Roman Kotapski, Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawca magazynu „Controlling i Zarządzanie”
Karol Marek Klimczak, Profesor Ekonomii i Zarządzania, Wykładowca Politechniki Łódzkiej, Autor książki „Organizational Change and Relational Resources”
Marek Szelągowski, Adiunkt PAN, Ekspert dynamic BPM, Autor książki „Dynamic BPM in the Knowledge Economy: Creating Value from Intellectual Capital”

WIĘCEJ INFO O KONKURSIE TUTAJ