Rekomendacje po szkoleniu

I. Raport poszkoleniowy

Po szkoleniu opracowujemy raport, który obejmuje:

• podsumowanie ankiet oceniających szkolenie,

• opis potencjału grupy – mocne strony i obszary na które warto zwrócić uwagę w codziennej pracy,

• sugestie co do obszarów dalszej pracy.

II. Follow up

Po ok. 2 – 3 miesiącach od szkolenia bazowego proponujemy warsztat follow-up. Umożliwi on omówienie pojawiających się wątpliwości i trudności w zastosowaniu nowo nabytej wiedzy, ponadto:

• sprawdzenie w jakim stopniu umiejętności zdobyte na szkoleniu znalazły swoje odniesienie w praktyce,

• analiza popełnianych błędów w trakcie zastosowania umiejętności w praktyce uzupełnienie i pogłębienie wiedzy w omawianym zakresie.