Ocena efektywności

W ramach dostarczanych rozwiązań mierzymy efekty realizacji szkolenia w postaci oceny poszkoleniowej (ankieta ewaluacyjna), opcjonalnie w postaci ewaluacji odroczonej w czasie (około 2-3 miesięcy po szkoleniu), przy zastosowaniu narzędzia kompatybilnego z procesem.

Do badania efektywności szkolenia stosujemy model Kirkpatricka.

baner_www