Samodzielny księgowy

Dziś dobry księgowy to pracownik na wagę złota. Od jego kompetencji zależy często „być albo nie być” firmy.
Księgowy jest stanowiskiem, które otwiera możliwości rozwoju kariery w obszarze księgowości i finansów. Od osób obejmujących tą funkcję nie wymaga się doświadczenia zawodowego – ukończenie kursu księgowości od podstaw  pozwala uzyskać niezbędną wiedzę do wykonywania tej pracy  – zawód ten mogą wykonywać także studenci lub osoby ze średnim wykształceniem.

Do podstawowych obowiązków należy:

  • księgowanie dokumentów
  • uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej
  • prowadzenie ewidencji kasowej
  • sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań
  • przygotowywanie przelewów bankowych
  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

W ramach kursu uczestnicy mają możliwość poznania i zrozumienia podstawowych zasad rachunkowości i metodologii ich stosowania w praktyce. Będą mogli przekonać się, że terminologia i reguły tej dziedziny zostały zbudowane w sposób prosty i logiczny. Krok po kroku słuchacze będą wprowadzani przez ekspertów w tajniki tej dziedziny. Program obejmuje nie tylko zajęcia teoretyczne – w trakcie kursu uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych, a na końcowych zajęciach sporządzają sprawozdanie finansowe.