Podsumowanie rachunkowości budżetowej dla Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych – wg najnowszych interpretacji

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podsumowanie wiedzy w zakresie rachunkowości budżetowej przez osoby pionu finansów oraz zdobycie nowej wiedzy w zakresie środków niewygasających oraz nowej klasyfikacji budżetowej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz innych pracowników działów finansowych odpowiedzialnych za rachunkowość w jednostkach należących do służb mundurowych.

Program szkolenia

1. Polityka rachunkowości: instrukcja i praktyczne przykłady.

2. Klasyfikacja budżetowa – najczęściej popełniane błędy oraz problemy z jej stosowaniem, planowane zmiany w klasyfikacji budżetu tradycyjnego.

3. Praktyczne zastosowanie paragrafów wydatków bieżących i inwestycyjnych:
a) materiały i wyposażenie § 4210, § 4250,
b) usługi § 4270, § 4300,
c) świadczenia – m.in. zwrot za okulary dla pracowników i funkcjonariuszy § 3020, § 3070, woda dla pracowników i funkcjonariuszy,
d) remontów § 4270 a § 4300 oraz remont czy ulepszenie § 4270 a § 6050,
e) środki czystości dla pracowników i funkcjonariuszy.

4. Zaciąganie zobowiązań a zaangażowanie umów, decyzji oraz innych postanowień – ewidencja, rozliczanie a dyscyplina finansów publicznych.

5. Etapy kontroli finansowej: merytoryczna, formalno – rachunkowa oraz kontrola wstępna dokumentów.

6. Za co odpowiada Główny Księgowy Państwowej Straży Pożarnej ?

7. Rezerwy celowe, w tym Program Modernizacji służb mundurowych – realizacja, rozliczanie, dyscyplina finansów publicznych.

8. Środki niewygasające – ewidencja, rozliczenie, sprawozdawczość.

9. Uproszczenia stosowane przez jednostkę budżetową.

10. Delegacje służbowe – na co powinno zwrócić się uwagę delegując pracownika/funkcjonariusza w podróż służbową.

11. Zabezpieczenie gotówki na działania operacyjne – praktyczne rozwiązania do stosowania w jednostce:
a) podstawa prawna udzielania zaliczek gotówkowych,
b) pogotowie kasowe.

12. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 11 grudnia 1997 r. w sprawie długotrwałych akcji ratowniczych, szczegółowych norm, zasad i warunków otrzymywania wyżywienia w czasie tych akcji oraz ćwiczeń lub szkolenia przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej lub inne osoby biorące w nich udział a także przypadków, w których wypłaca się równoważnik pieniężny w zamian za przysługujące wyżywienie, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania – omówienie praktycznych aspektów podczas stosowania przy realizacji zadań.

13. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl