Obszary

Wyodrębniliśmy kilkadziesiąt niezbędnych kompetencji miękkich przekładających się na skuteczność organizacyjną i efektywność poszczególnych zespołów lub ich jednostek.

Wybrane szkolenia lub całe programy rozwoju realizujemy na różnych poziomach wiedzy i umiejętności, zawsze uwzględniając specyfikę branżową i kulturę organizacyjną  odbiorców.

Szkolenia miękkie organizowane przez Akademię Biznesu MDDP zostały podzielone według sześciu obszarów: