Księgowanie bonu turystycznego

Wyjątkową propozycją polskiego Rządu, która została przygotowana, aby wesprzeć sektor turystyki. 18 lipca 2020 w życie weszła Ustawa, na podstawie której rodzice dzieci mogą dokonać płatności za hotel, usługi biura podróży i innych firm, które oferują usługi turystyczne. Naturalnie firmy te muszą rozliczyć Polski Bon Turystyczny i ująć go odpowiednio w księgach rachunkowych. To rodzi pytania i problemy, na które postaramy się odpowiedzieć.

Przedsiębiorcy, którzy mogą przyjąć płatność w postaci Bonu Turystycznego, muszą się zarejestrować w systemie, który obsługuje program. Oświadczenie firmy musi być zgodne z prawdą, zawierać odpowiednie dane, wszystko zostało szczegółowo opisane w Art. 8 ust. 2 Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Klient może zweryfikować, czy podmiot, u którego będzie dokonana płatność, jest zarejestrowany na platformie do rozliczania Bonu. Po realizacji płatności nie wydaje się żadnego potwierdzenia. System automatycznie odnotuje uiszczenie opłaty. Osoba, która dokonywała płatności, otrzyma informację, czy płatność została dokonana, czyli w praktyce, czy Bon został wykorzystany. Informacje przekazywane są w postaci SMS na numer telefonu lub mail osoby uprawnionej do posiadania Bonu. Osoba przedsiębiorcy powinna umieścić nr konta w księgach rachunkowych, na które będzie się odbywało rozliczenie Bonu. Dokonywana płatność jest podana w kwocie brutto, VAT zależy od rodzaju usługi. Ma to na pewno znaczenie dla firm zwolnionych z VAT. Uwaga: ZUS ma 14 dni na realizację płatności za Bon na konto firmy.

Bon musi zostać ujęty w księdze rachunkowej, podobnie jak każdy inny rodzaj wpłaty za sprzedaż usług turystycznych. Jeśli firma miała obowiązek fiskalizacji przychodów, to dalej musi to wykonywać. Przychód ma datę sprzedaży danej usługi, nie jest nią data zapłaty. Eksperci wskazują, że być może wystąpią sytuacje, kiedy płatność Bonem nastąpi wcześniej niż realizacja usługi. W takim przypadku płatność należy ująć jako zaliczkę za następujące świadczenie. Jeżeli z jakiegoś powodu firma nie będzie mogła wykonać usługi, za którą przyjęła Bon, to musi wówczas dokonać zwrotu gotówki na numer konta Polskiej Organizacji Turystycznej. Każdy Bon musi zostać osobno zwrócony, a w tytule przelewu należy podać numer danego Bonu.

Jeżeli wystąpiła sytuacja, że równolegle do Bonu pobrano również płatność gotówką, to kwotę należy przelać na konto Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wpłaty po likwidacji Funduszu będą wpłacone do budżetu państwa.

Bon Turystyczny można wykorzystać w trakcie wakacyjnego urlopu. Można korzystać z niego, opłacając imprezę turystyczną (wycieczkę) i usługę hotelarską. Ważne, aby usługa ta była realizowana na rzecz dziecka. Bonem można płacić wielokrotnie, aż to wyczerpania jego wartości. Z przeprowadzonych sond wynika, że sporo beneficjentów wyda jednak tę kwotę na raz. Według Ustawy na jedno dziecko przewidziano kwotę 500 zł, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwota ta obejmuje 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie, o wartości 500 zł. W sumie rodzic dziecka niepełnosprawnego otrzyma 1000 zł. Rodzice, którzy w wyniku rozwodu wychowują dziecko naprzemiennie, otrzymają po równo 250 zł do wykorzystania.

Bon turystyczny ma ważność do 31 marca 2022 roku.

Ekspert Akademii MDDP

Bądź na bieżąco!
Podatki 2020 »