Estoński CIT – czyli rewolucja podatkowa?

Resort finansów od dawna informuje, że w przyszłym roku w naszym państwie zacznie obowiązywać tzw. estoński CIT. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać pieniądze na rozwój swojego biznesu, nie zapłacą podatku CIT.

System estoński odnoszący się do podatku CIT to z pewnością rozwiązanie, które stymuluje rozwój i innowacyjność przedsiębiorstw. To nie jedyna zaleta takiego rozwiązania – brak płatności za podatek przyczynia się do zwiększenia płynności finansowej firm i zabezpieczenia jej przed kryzysami. Firmy, które zdecydują się na skorzystanie z estońskiego CIT-u, nie zapłacą daniny w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, ale również nie będą dokonywały rozliczeń rocznych. Podatek CIT zapłacą tylko w momencie, kiedy właściciele zdecydują się na wypłatę nadwyżki dochodu i będą chcieli uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na cele własne, a nie biznesowe. W sposób bezpośredni wynika z tego, że im dłużej pieniądze pozostaną na kontach firmowych, tym bardziej będzie zauważalny ich pozytywny wpływ na płynność finansową firmy. Pozostawienie funduszy w firmie wpłynie proporcjonalnie również na jej zdolności inwestycyjne.

Estoński CIT to nie tylko brak obowiązku podatkowego, ale również brak rachunkowości związanej z tym podatkiem oraz odpowiednich deklaracji.

Estoński CIT na dwa sposoby

Pierwsza ścieżka prowadząca do braku opodatkowania to tzw. pełny model, który opodatkowaniem obejmuje wyłącznie dystrybuowane przez spółkę dochody – analogicznie jak w Estonii. Drugi sposób to specjalne subkonto inwestycyjne. Podatnik, który zdecyduje się na estoński CIT, będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek, do kosztów uzyskania przychodów. Takie rozwiązanie zapewni mu osiągnięcie podobnych celi ekonomicznych, ale zachowa on jednocześnie klasyczne rozliczenia CIT-u.

Kto będzie mógł skorzystać z estońskiego CIT-u?

Estoński CIT będzie skierowany do małych i średnich spółek kapitałowych, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych. Podstawowym kryterium, by skorzystać z tego udogodnienia, będzie suma wszystkich przychodów spółki, które nie mogą przekroczyć pięćdziesięciu milionów złotych.  Ten próg został celowo ustalony bardzo wysoko, gdyż większość spółek kapitałowych, które działają na terenie naszego państwa, spełnia to kryterium. Jednak nie jest to jedyne obostrzenie. Na zasadach estońskiego CIT-u będą mogły rozliczać się przedsiębiorstwa, w których udziałowcami są tylko osoby fizyczne. Takie zawężenie grupy spółek, która może skorzystać z estońskiego CIT-u powoduje, że około 200 tysięcy firm obecnie może skorzystać z tej dogodności.

Oprócz wyżej wspomnianych obostrzeń każda spółka, która chce przystąpić do formuły estońskiego CIT-u, powinna:
• nie posiadać dodatkowych udziałów w innych firmach,
• zatrudniać co najmniej 3 pracowników, nie wliczając w to udziałowców,
• mieć udokumentowane, że jej przychody z działalności operacyjnej są większe niż przychody pasywne,
• stale wykazywać nakłady ponoszone na inwestycje.

Wszystkie kryteria powinny być spełnione jednocześnie.

Przez jaki okres spółka może korzystać z estońskiego CIT-u?

Przedsiębiorcy wybierają system rozliczania na okres czterech lat z możliwością jego przedłużenia na taką samą długość. Jednak przedłużenie estońskiego CIT-u jest możliwe tylko, jeśli spółka spełnia nadal kryteria przynależności do tego sposobu rozliczenia.

Jakie są korzyści z estońskiego CIT-u dla firm?

Główna korzyść dla firm to przede wszystkim duża zdolność przystosowawcza do zmiennych warunków gospodarczych i odporność na dekoniunkturę. Zdecydowanie się na estoński CIT daje również firmom możliwość zwiększenia inwestycji, a co za tym idzie rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego zysków. Można również powiedzieć, że estoński CIT to  pośrednio wzrost produktywności, dzięki lepszej organizacji, inwestycji w nowe technologie oraz bardziej wykształconych pracowników. Estoński CIT to również zmniejszenie czasu pracy, który był przeznaczany na rozliczenia podatkowe.

Jakie są korzyści estońskiego CIT-u dla gospodarki?

Gospodarka, która ma takie zaplecze finansowe, jest zdecydowanie bardziej odporna na kryzysy, gdyż w wielu sytuacjach przedsiębiorstwa są przygotowane pod względem materialnym. Estoński CIT będzie też czynnikiem, który zlikwiduje bariery rozwojowe dla polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w ten sposób staną się one bardziej produktywne, a co za tym idzie, wzrośnie ich konkurencyjność. Wprowadzenie estońskiego CIT-u wpłynie również na wzrost liczby miejsc pracy, dzięki nowym inwestycjom będą potrzebni nowi pracownicy.

Ekspert Akademii MDDP

Już dziś przygotuj się do zmian!
CIT 2020 »