Konferencja dla sektora Bussines Services (SSC/GBS/BPO)

Działaniem ADN Akademii jest globalne wspieranie Centrów Usług Wspólnych (SSC/GBS) poprzez organizację wydarzeń konferencyjnych oraz wszelkich projektów szkoleniowych dla osób zarządzających, team leaderów poszczególnych działów w organizacji, a także pracowników szeregowych funkcjonujących u podstaw danej struktury organizacyjnej.

Na szczególną uwagę zasługuje projekt realizowany pod naszą marką, tzw. „ADN Business Services Academy”. Jest to wydarzenie, kierowane bezpośrednio do menadżerów SSC/GBS/BPO/CoE, gdzie oferujemy przestrzeń networkingową i warsztatową do dzielenia się praktycznym doświadczeniem z Polski i ze świata, z takich obszarów jak: technologia, automatyzacja, procesy i ludzie. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością, stąd zachęcamy Państwa już dziś do udziału w jego kolejnych edycjach.