II edycja Forum Dyrektor Finansowy za nami

Tegoroczna edycja FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023 przebiegła pod hasłem „CFO katalizatorem rozwoju biznesu”. Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania ciekawych prezentacji oraz wielu dyskusji podczas trzech ścieżek tematycznych: Przywództwo – Transformacja – Odporność. Od lidera finansów do lidera rozwoju biznesu – jak wygląda ewolucja roli, jakie cechy i kompetencje potrzebuje nowoczesny lider finansów? Jakimi metodami buduje stabilność i odporność oraz jak optymalizuje wzrost i wyniki firmy?

Spotkanie w gronie dyrektorów finansowych rozpoczęliśmy wynikami raportu ACCA o ewolucji roli CFO „Chief Value Officer – ewolucja CFO”, z którego dowiedzieliśmy się, że rola CFO wzrasta i ma coraz większe znaczenie a sam CFO to strażnik ryzyka, zarządca aktywów, doradca, sprawozdawca wyniku oraz agent zmiany. CFO jako Chief Value Officer – budowniczy wartości dla właścicieli, który optymalizuje wzrost jak i wyniki oraz rozwija zespoły w organizacji. Z kolejnego wystąpienia przedstawiciela Triva usłyszeliśmy czym są kompetencje cyfrowe i dlaczego są ważne dla działu finansowego. Kompetencje cyfrowe to zbiór wiedzy, umiejętności i postaw, które są niezbędne do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w sposób świadomy i krytyczny. CFO jest katalizatorem transformacji cyfrowej i nie tylko strażnikiem finansów firmy, ale prawdziwym sternikiem w morzu danych.

Podczas wystąpienia Głównego Ekonomisty Banku Ochrony Środowiska oraz dyskusji ekonomistów mieliśmy zgodę, że z recesji już wychodzimy, choć wskaźniki makro tego jeszcze wyraźnie nie pokazują. Perspektywy wzrostu w Polsce pozostają bardzo dobre.

Z taką pozytywną atmosferą przeszliśmy do lekcji dla CFO od szachowego mistrza Michała Kanarkiewicza: Strategie i taktyki są równoważneStawiaj cele mistrzowskieZaczynaj od ostatniego ruchu!

Najważniejsze wnioski z dyskusji moderowanej przez Przewodniczącego Rady Programowej Forum, Wojciecha Wierońskiego „CFO katalizatorem rozwoju biznesu”

  • W ostatnich latach CFO musi rozwijać nowe kompetencje, jedną z kluczowych jest zarządzanie kryzysowe
  • Trzeba mieć zawsze dłuższą perspektywę jako lider finansowy, aby organizacja nie wpadła w błędne koło (pułapkę przedsiębiorczości)
  • Trzeba trzymać się jednego ustalonego celu, aby nie tracić fokusu i mieć uważność kto podejmuje decyzje – CFO jak GO lub NO GO
  • Słabo zakomunikowana strategia bądź też zbyt duże rozdrobnienie w niej są najczęstszym powodem, że organizacja traci fokus
  • Trzeba monitorować realizacje strategii i mieć jasno ustalone rezultaty po drodze (kamienie milowe)
  • CFO musi promować kulturę partnerstwa biznesowego, zarządzać i delegować odpowiedzialność w ramach biznesu
  • CFO to dobry kandydat, aby być liderem transformacji cyfrowej w organizacji, gdyż patrzy bardzo przekrojowo na cały biznes

Wybrane opinie uczestników Forum

To był znakomicie spędzony czas. Zagrało wszystko: + lokalizacja + doskonała ekipa + networking Masters + program

Wiele cennych spostrzeżeń, ciekawa wymiana myśli a przede wszystkim wspaniali uczestnicy, sprawili, że był to dzień pobudzający do refleksji i rozwoju.”

„Spotkałam wiele wspaniałych osób, świetnych fachowców w swoich dziedzinach.

Świetnie merytorycznie przygotowana konferencja!

Zdecydowanie konferencja była na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.

To obowiązkowe wydarzenie dla każdego CFO. Z naszej perspektywy – jedno z najbardziej merytorycznych, w jakich w tym roku wzięliśmy udział.”

  „Konferencja inspirująca!

ADN Akademia, robicie to dobrze!

Dziękujemy wspaniałym Prelegentom i wszystkim Uczestnikom za fantastyczną atmosferę sprzyjającą wymianie wiedzy i doświadczeń. Wiemy z licznych przekazów, że było to inspirujące wydarzenie rozwijające i budujące pozycję CFO w biznesie.
Do zobaczenia w październiku 2024 roku!