Finanse w firmie

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

 • Controlling budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością
 • Controlling – najczęstsze błędy i pułapki
 • Modelowanie finansowe
 • Funkcjonalny rachunek kosztów
 • Budżetowanie i kontrola kosztów
 • Sarbanes-Oxley w teorii i praktyce
 • Planowanie i kontrola finansowa
 • Finanse firmy bez tajemnic
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Analiza finansowa – metody efektywnej oceny działalności przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja zarządzania ryzykiem walutowym w firmie
 • Zbilansowana Karta Dokonań BSC
 • Lean Accounting
 • Strategiczne i operacyjne narzędzia rachunkowości zarządczej
 • Analizy rentowności i raportowanie warsztaty dla praktyków
 • Instrumenty ograniczające ryzyko, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej
 • Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych  

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług, to zarówno osoby z sektora małych firm, które pragną podnosić i zdobywać nowe kompetencje, jak i też największe grupy kapitałowe.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Paulina Barwicka
tel. (48) (22) 208 28 23 | kom. 501 562 921
fax (48) (22) 211 20 90
paulina.barwicka@adnakademia.pl