Finanse w firmie

Poniżej przedstawiamy proponowaną tematykę szkoleń zamkniętych:

Controlling pomiar i ocena dokonań, zarządzanie produktami, klientami i inwestycjami

Controlling budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością

Controlling – najczęstsze błędy i pułapki

Modelowanie finansowe

Funkcjonalny rachunek kosztów

Budżetowanie i kontrola kosztów

Sarbanes-Oxley w teorii i praktyce

Planowanie i kontrola finansowa

Finanse firmy bez tajemnic

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Analiza finansowa – metody efektywnej oceny działalności przedsiębiorstwa

Optymalizacja zarządzania ryzykiem walutowym w firmie

Zbilansowana Karta Dokonań BSC

Lean Accounting

Strategiczne i operacyjne narzędzia rachunkowości zarządczej

Analizy rentowności i raportowanie warsztaty dla praktyków

Instrumenty ograniczające ryzyko, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej

Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych  

Klienci, którzy skorzystali z naszych usług, to zarówno osoby z sektora małych firm, które pragną podnosić i zdobywać nowe kompetencje, jak i też największe grupy kapitałowe.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt:

Paulina Barwicka
tel. (48) (22) 208 28 23 | kom. 501 562 921
fax (48) (22) 211 20 90
paulina.barwicka@adnakademia.pl