Droga z klasą

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Ministerstwo Infrastruktury

zapraszają do udziału w szkoleniu

DROGA Z KLASĄ
Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego

AKTUALNOŚCI – WAŻNE!

1. Informujemy, że wszystkie szkolenia stacjonarne zostały odwołane.
2. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rekrutacja na szkolenia zdalne została zakończona. Dziękujemy wszystkim za udział.

GRUPA DOCELOWA

Projekt przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich etapów nauki:
• nauczanie przedszkolne,
• szkoła podstawowa (klasy 1-3 oraz klasy 4-6)
• szkoła ponadpodstawowa,
odpowiadających za edukację z zakresu ruchu drogowego.

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży oraz podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na temat prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ELEMENTY SZKOLENIA

Realizowane zadanie obejmuje przeprowadzenie szesnastu jednodniowych szkoleń dla nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, którzy w trakcie szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu funkcjonowania platformy szkoleniowej oraz zakresu merytorycznego bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Szkolenia odbywają się w październiku i listopadzie 2020 na terenie całej Polski.

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Aby skorzystać ze szkolenia e-learningowego wejdź na stronę:

WWW.DROGAZKLASA.PL


Udział w projekcie jest bezpłatny.

MASZ PYTANIA?
Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń: 22 162 78 21 | 519 441 110
lub napisz e-maila: drogazklasa@adn.pl

Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) w ramach realizacji projektu POIS.03.01.00-00-0048/18 pn. „Ogólnopolskie szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.