50% koszty uzyskania przychodu w PIT w 2018

Stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów po zmianach w PIT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy wykonują twórcze zawody, nowelizacja ustawy o PIT przewiduje dwukrotne podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.

Limit ten zostanie podwyższony do kwoty 85.528,00 PLN rocznie. Oznacza to, że do poziomu 171.056,00 PLN rocznych przychodów, twórcy będą mogli odliczać 50 % kosztów. Jednakże zmiana nie jest korzystna dla wszystkich.

Istota ograniczenia

W początkowej fazie, projekt ustawy skierowany do Sejmu był korzystny i nie zawierał w tym zakresie ograniczeń. Katalog osób uprawnionych do skorzystania z podwyższonych kosztów pojawił się dopiero na etapie sprawozdania sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych, która naniosła w tym zakresie poprawki.

Katalog uprawnionych do podwyższonych KUP

Dodany do art. 22 UoPIT ustęp 9b wprowadza sztywne ograniczenie dla podatników, którzy będą mogli zastosować podwyższone koszty.

Obecnie w przepisach jest mowa o twórcach i artystach wykonawcach, natomiast w nowelizacji wyliczono pięć konkretnych rodzajów działalności zawodowej.

W świetle nowelizacji podwyższone koszty będą miały zastosowanie do przychodów określonych w ustawie o PIT, tj. uzyskanych z tytułu działalności:
1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
5. publicystycznej.

Kto zyska, a kto straci na nowelizacji?

Odnieść się należy, iż w wykazie zawodów nie ma wielu związanych z marketingiem, m.in. copywriterzy, projektanci, czy też osób pracujących wykonujących zawód inżyniera. Z podwyższonych kosztów nie skorzystają również specjaliści IT poza programistami, tłumacze, analitycy, ekonomiści i prawnicy tworzący opinie i raporty.

Na plus zdecydowanie wyjdą wykładowcy, w przypadku których prawo to wielokrotnie było podważane. Nowelizacja przewiduje, że 50 % koszty obejmą przychody uzyskiwane z tytułu działalności naukowo-dydaktycznej, do której z pewnością można zakwalifikować tych ostatnich.

Podsumowanie

Efektem zmian w ocenie fiskusa ma być zlikwidowanie nadużyć, jakie pojawiają się w związku ze stosowaniem 50 % kosztów, które były wykorzystywane w celach optymalizacji podatkowych przez niektóre grupy zawodowe w stosunku do których podważano ich twórczy charakter. W świetle nowelizacji ze zmian skorzystają podatnicy, którzy dostarczają zindywidualizowane i innowacyjne rozwiązania. Zmiana weszła w życie w życie 1 stycznia 2018 roku.

Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Sprawdź najważniejsze zmiany
Podatek PIT w 2018 »