Zasiłek pielęgnacyjny – podwyżka 2019

Zasiłkiem pielęgnacyjnym nazywamy pewną formę zapomogi. Jest ona wypłacana przez gminę. Ma ona na celu pokrycie kosztów związanych z niepełnosprawnością. Przez wiele lat stawka zasiłku była niezmienna i wynosiła 153 złote. Jednak koniec 2018 roku przyniósł wiele zmian, w tym także wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, która ulegnie podwyżce. Podwyżka zasiłku będzie jednak dwuetapowa. Pierwsza nastąpiła już od 1 listopada 2018, kolejna w listopadzie bieżącego roku.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Celem zasiłku pielęgnacyjnego jest pokrycie części kosztów, które wiążą się z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnego funkcjonowania.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?
• Niepełnosprawnemu dziecku
• Niepełnosprawnemu powyżej 16 roku życia legitymującemu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
• Niepełnosprawnemu powyżej 16 roku życia legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli powstała ona w wieku do ukończeniu 21 roku życia
• Osobie, która ukończyła 75 lat

Należy przy tym wspomnień, że zasiłek pielęgnacyjny należy się wyżej wymienionym osobom bez względu na wysokość ich dochodów.

Komu NIE przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

• Osobie, która posiada uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego
• Osobie, która znajduje się w placówce, która zapewnia jej utrzymanie – np. opieka społeczna, ośrodek wychowawczy, areszt, zakład poprawczy etc.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Podwyżka zasiłku po zmianach będzie wprowadzana dwuetapowo. W pierwszej części, od 1 listopada 2018 zasiłek wzrośnie do 184,42 złotych. W kolejnej, 1 listopada 2019 zasiłek pielęgnacyjny będzie wynosił już 215,84 złotych. To pierwsza podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego od 12 lat.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek?

• Na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności
• Na stałe, jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności jest stałe
• Na czas nieokreślony, jeżeli osoba ukończyła 75 rok życia

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny możemy składać przez cały rok. Wraz z dokumentami składamy go do urzędu gminy lub miasta.