Emerytura dla matek z czwórką dzieci

Polski rząd uchwalił projekt emerytury dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Ustawa budżetowa została już potwierdzona. Na emerytury MRPiPS budżet oscyluje w granicach kilkuset milionów złotych.

Projekt został potwierdzony już we wrześniu ubiegłego roku. Jak możemy w nim przeczytać, świadczenie to ma na celu swoiste uhonorowanie matek, które swoją pracę poświęciły wychowywaniu dzieci w domu. Jest on zrealizowany wedle pomysłu premiera Mateusza Morawieckiego. Dotyczy on uhonorowania osób, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci i z tego powodu nie wypracowały swojej emerytury.

Komu przyznane zostanie świadczenie?

• Matkom, które urodziły i wychowały co najmniej czwórkę dzieci
• Ojcom, którzy zajęli się wychowywaniem co najmniej czwórki dzieci wskutek śmierci matki, lub porzucenia przez nią dzieci

Zasady przyznawania świadczenia

Podstawowym warunkiem jest oczywiście zamieszkanie na terytorium Polski. Kto jednak nie będzie mógł korzystać ze świadczenia?
• Rodzic, któremu zostały odebrane prawa rodzicielskie lub zostały one ograniczone
• Rodzic, który zaniechał wychowywania dzieci małoletnich
• Rodzic, który w momencie przyznania świadczenia odbywa swoją karę w więzieniu lub w areszcie, lub przebywa w ośrodku dla osób uzależnionych od jakichkolwiek używek

Emerytura dla matek z czwórką dzieci– od kiedy?

Emerytura przysługiwałaby kobietom od 60 roku życia i mężczyznom od 65 roku życia. Badania wykazały, że ubiegać się o nią będzie około 80 tysięcy osób. Niezbędnym do tego będzie jednak zgłoszenie się do ZUS lub KRUS. Prognozowanym terminem wejścia projektu w życie jest marzec 2019 roku. MRPiPS planuje przeznaczyć na ten cel ponad 730 milionów złotych.

Ile będzie wynosiła emerytura?

Jej wysokość wynosiłaby tyle, co najniższa krajowa emerytura. Obecnie to prawie 900 złotych netto.