UWAGA! Dokumentacja cen transferowych jednak do końca września 2018!

Ministerstwo Finansów poinformowało w drodze komunikatu, iż prowadzi prace nad nowym, wydłużonym terminem na sporządzenie dokumentacji cen transferowych!

Co istotne, planowana zmiana terminów będzie miała zastosowanie do dokumentacji TP za rok 2017!

Przypomnijmy, iż zgodnie ze znowelizowanymi z 1 stycznia 2017 r. przepisami UoCIT podatnicy zobowiązani do sporządzenia dokumentacji z transakcji realizowanymi z podmiotami powiązanymi (zarówno na poziomie local jak i master file) zostali zobligowani do posiadania kompletnej dokumentacji z dniem złożenia rozliczenia rocznego. W praktyce zatem przepisy określiły graniczny termin na sporządzenie dokumentacji TP jako 31 marca za poprzedni rok (dla podatników posiadających rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym).

Wraz z określonym ustawowo terminem na wypełnienie obowiązku dokumentacyjnego, nowe przepisy wymagają od podatników złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, co oczywiście stanowi dodatkowe ryzyko po stronie składającego przedmiotowe oświadczenie (odpowiedzialność na podstawie KKS).

Jednocześnie nie można zapomnieć, iż dodatkowo podatnicy, których przychody bądź koszty (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) przekroczyły za poprzedni rok podatkowy kwotę 10 mln EUR, zostali zobowiązani do dołączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania z dokumentacji TP (CIT – TP).

Powyższe, biorąc pod uwagę specyfikę wymogów dokumentacyjnych, szeroki zakres kompleksowości i niezbędność funkcjonowania analizy porównawczej (benchmark study) wśród większości przedsiębiorstw, generuje szereg czasochłonnych trudności w wypełnianiu przedmiotowego obowiązku.

Ministerstwo Finansów poinformowało w drodze komunikatu, iż prowadzi prace nad nowym, wydłużonym terminem na sporządzenie dokumentacji cen transferowych! Co istotne, planowana zmiana terminów będzie miała zastosowanie do dokumentacji TP za rok 2017!

Wychodząc na przeciw podatnikom, MF skierowało do konsultacji wewnątrzresortowych nowelę, która ma w znaczący sposób zmniejszyć i uprościć obowiązki dokumentacyjne dla podatników.

Główny aspekt zmian polega zatem na wydłużeniu terminu do:
• sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej)
• złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
• dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania (CIT – TP)

Nowy termin (30 wrzesień) ma mieć zastosowanie dla obowiązków dokumentacyjnych powstałych w roku 2018 i 2019 oraz zostanie wprowadzony do systemu prawnego z mocą wstecz (z dniem 1 stycznia 2018 r.), co oznacza że dotyczyć będzie dokumentacji cen transferowych za lata 2017 – 2018.

Działania ze strony MF należy ocenić korzystnie, gdyż nowe wymogi postawione podatnikom w zakresie dokumentacji cen transferowych zwiększyły stopień trudności, czasochłonności i kosztowności wynikającej z wypełniania obowiązku.

Mateusz Cedro
Senior Associate
Kancelaria Podatkowa ADN


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje kompleksowe sporządzanie dokumentacji cen transferowych, analizy benchmarkingowe!
Skontaktuj się z nami! ✆  (22) 208 28 88 ✉ biuro@adn.pl, www.adn.pl