Ustawowa walka ze smogiem – ulga termomodernizacyjna

Ustawowa walka ze smogiem – ulga termomodernizacyjna

Problem smogu dotyczy coraz większych obszarów Polski. Dlatego sukcesywnie wprowadzamy rozwiązania proekologiczne. Działania te prowadzone są od lat na poziomie unijnym i samorządowym. Teraz również rząd zachęca do tego typu działań poprzez wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej. Przez ostatnie lata inwestorzy i właściciele domów jednorodzinnych mogli skorzystać z premii termomodernizacyjnej, w ramach której oferowano zwrot 20% wartości kredytu zaciągniętego na rzecz inwestycji termomodernizacyjnej. Rozwiązanie to jednak nie było wystarczające dla realizacji celów proekologicznych. Rząd zadecydował więc o wprowadzeniu ulgi termomodernizacyjnej.

Kto skorzysta z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga ta została skierowana do podatników opłacających PIT w 19% skali podatkowej oraz tych, którzy rozliczają się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem skorzystania z odliczenia jest posiadanie na własność lub współwłasność jednorodzinnego budynku mieszkalnego, przez podatników którzy podejmą się termomodernizacji tego budynku. Ulga obowiązuje również nowych inwestorów, którzy rozpoczynają budowę domu zgodnie z założeniami termomodernizacyjnymi. Aby z niej skorzystać, konieczne jest przedstawienie faktur zebranych na podstawie wydatków poniesionych od 1 stycznia 2019 roku. Przedmiotem odliczenia nie mogą być bowiem koszty poniesione przed tym terminem.

Jaka jest wysokość ulgi?

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podatku kwoty nie wyższej niż 53 tysiące złotych. Zakłada się, że rozpoczęta inwestycja powinna zostać zakończona w ciągu 3 lat, natomiast odliczeń z jej tytułu można dokonywać w ciągu 6 lat od daty właściwej dla pierwszego wydatku. Wydłużony okres wykorzystania ulgi ma za zadanie zachęcić podatników, których dochody nie pokrywają się z ulgą podatkową, aby umożliwić im skorzystanie z pełnej kwoty odliczenia przysługującej w ramach tej inicjatywy.

Co można odliczyć?

Zgodnie z założeniami ulgi termomodernizacyjnej, do skorzystania z niej obliguje zakup materiałów budowlanych stosowanych do dociepleń oraz instalacji – grzewczej i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do odliczenia uprawnia również węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury, kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, oraz montaż kolektora słonecznego, pompy cieplnej, instalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza, a także koszty poniesione z tytułu audytu energetycznego oraz analizy termograficznej.