Dropshipping a podatki – jak się rozliczyć?

Dropshipping to logistyczny model sprzedaży stosowany w transakcjach internetowych, który opiera się na przeniesieniu procesu wysyłki towaru na dostawcę. Oznacza to, że w przypadku wykorzystania tego modelu, sklep internetowy ogranicza się jedynie do pośrednictwa między dystrybutorem a klientem poprzez zebranie zamówień i przekazanie ich dostawcy. Zysk osiągany przez sprzedawcę w tym modelu handlowym stanowi różnicę pomiędzy ceną hurtową a detaliczną. Jest to rozwiązanie wykorzystywane coraz chętniej ze względu na to, że ogranicza do minimum mrożenie kapitału poprzez inwestycję w towar.

Problemów może dostarczać jednak sposób rozliczenia podatkowego stosowanego w przypadku modelu dropshipping. Będzie to zależeć od rozwiązania przyjętego przez sprzedawcę w ramach jego działalności gospodarczej. System dropshipping przewiduje w tym zakresie 2 modele działania:

1. Sprzedaż towarów we własnym imieniu

W tym przypadku mamy do czynienia z klasycznym rozliczeniem podatku dochodowego. Ze względu na powstały stosunek handlowy (nabycie towaru, zakończone finalnie jego zbyciem na rzecz kupującego) przedsiębiorca jest zobligowany do wystawienia rachunku w postaci faktury VAT lub paragonu. Zastosowanie znajduje więc w tej sytuacji art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwe jest również zastosowanie odliczenia wynikającego z kosztów uzyskania przychodów, jeżeli przedsiębiorca posiada dokumenty potwierdzające ich zasadność, w postaci określonej w par 12-14 rozporządzenia w sprawie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów.

Od klasycznej formy sprzedaży dropshipping odróżnia w tym modelu tylko brak kontaktu bezpośredniego z towarem, który jest przedmiotem transakcji handlowej.

2. Pośrednictwo handlowe

W tej sytuacji kwestie podatkowe są zależne od miejsca pochodzenia towaru. Jeżeli jego dostawa opiera się na przekazaniu towaru z jednego rejonu Polski w inny, mamy do czynienia z handlem krajowym, a tym samym jednolitą stawką podatkową VAT. Sytuacja ma się inaczej w przypadku importu towaru z zagranicy. Wtedy należy pamiętać o opodatkowaniu dostawy oraz dodatkowych kosztach wynikających z akcyzy i cła.

W przypadku modelu dopshipping mamy więc do czynienia z różnymi formami taksacji VAT. Najważniejszym elementem decydującym o zastosowaniu odpowiedniej formy rozliczenia podatku dochodowego jest więc umowa zawarta między sprzedawcą a kupującym. Tylko na jej podstawie możemy określić, czy dany model opiera się na pośrednictwie handlowym czy na sprzedaży towaru na rachunek zbywcy.