Szkolenie online Treasury management i cash management: zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie stabilnego budowania wartości przedsiębiorstwa

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

I. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation.

2. Wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa.

3. Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

4. Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.

II. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management

1. Docelowa struktura kapitału – optimal capital structure.

2. Szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych.

3. Szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego.

4. Szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych.
Szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki.

5. Ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR.

6. Wykres IOS – investment opportunities schedule.

7. Wykres MCC – marginal cost of capital.

8. Optymalny / docelowy budżet inwestycyjny.

III. Budżetowanie gotówki

1. Modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki.

2. Model VB-LCL.

3. Modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki.

4. Model Beranka.

5. Model Baumola-Alaisa-Tobina.

6. Model Millera-Orra.

7. Model Stone’a.

8. Model Behlera.

9. Przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.

IV. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem

1. 10 kroków tworzenia wartości.

2. Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów.

3. Modele zarządzania zapasami = inventory management.

4. Model ABC.

5. Model VB-EOQ.

6. Model VB-POQ.

7. Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami.

8. Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości).

9. Koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie.

V. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych

1. Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?

2. Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić).

3. Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?

4. Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu?

VI. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

 

Harmonogram zajęć

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musial@adnakademia.pl

Dostępne terminy
13-05-202414-05-2024Online

Zaufali nam: