Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Autor: Radosław Żuk – Doradca Podatkowy, Prezes ADN Podatki Sp. z o.o.

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu nie musi być opodatkowana

Przedsiębiorcy po zakończeniu umowy leasingu dosyć często decydują się na wykupienie samochód z leasingu, bez zamiaru dalszego wykorzystywania pojazdu do prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym już w momencie wykupu samochód jest przeznaczany do używania do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy następnie sprzedając taki samochód trzeba zapłacić VAT?

Korzystną dla podatników interpretację indywidualną wydał w dniu 21 lutego 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0115-KDIT1-2.4012.931.2018.1.AJ), wskazując, że sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu do celów prywatnych nie podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem organu podatkowego właściwym jest wyłączenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Zatem w sytuacji, gdy po wykupie samochodu przeznaczonego na cele prywatne, podatnik dokona jego sprzedaży, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, ponieważ realizując ją podatnik nie wystąpi w charakterze podatnika.

Pojazdy samochodowe w działalności firmy!
Sprawdź zmiany 2019 »


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adn.pl