Rząd zapowiedział wprowadzenie istotnych korekt w tzw. Polskim Ładzie

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w Polskim Ładzie. Ma to być odpowiedź na dotychczasowe działanie programu. Nowe przepisy mają m.in. zlikwidować ulgę dla klasy średniej.

Wprowadzona w ekspresowym tempie ustawa podatkowa zwana Polskim Ładem wprowadziła chaos i zamieszanie. W jej ramach podniesiono do 30 tys. zł kwotę wolną od podatku oraz drugi próg podatkowy do 120 tys. zł, ale jednocześnie zlikwidowana została możliwość odliczania składki zdrowotnej i zmieniono zasady jej liczenia dla przedsiębiorców. Negatywne skutki takiego trybu wprowadzania reformy i skomplikowania przepisów zaczęły się ujawniać już w pierwszych dniach działania reformy. W kolejnych pojawiały się kolejne nakładki.

24 marca Ministerstwo Finansów ogłosiło największy jak dotąd pakiet zmian w Polskim Ładzie. Jak informuje Ministerstwo Finansów proponowane zmiany są odpowiedzią na głosy i potrzeby podatników, w tym przedsiębiorców. Nowe rozwiązania mają zapewnić przewidywalność rozliczeń podatkowych i obniżyć podatki.

Proponowane zmiany

Wśród najważniejszych zmian należy wymienić obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników na skali podatkowej,  wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Zlikwidowana ma być również tzw. ulga dla klasy średniej. Bez zmian pozostanie kwota wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł

Od kiedy

Obecnie rozpoczynają się konsultacje m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców w tym m.in. Rzecznikiem MŚP czy Krajową Izbą Gospodarczą w tym Komitetem ds. Podatków. Konsultacje potrwają do 2 kwietnia. Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 roku.

Szczegóły

Pełen zakres proponowanych zmian przez Ministerstwo Finansów można znaleźć TUTAJ