Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach unijnych

Jak informuje PAP, Komisja Europejska planuje zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT w transakcjach unijnych.

Celem wprowadzenia modyfikacji jest minimalizowanie oszustw w podatku VAT. Projekt nie będzie dopuszczał, by transakcja w państwie pochodzenia nie była opodatkowana. Towary B2B w tym samym kraju są opodatkowane przez sprzedawcę. Towary sprzedawane transgranicznie w relacji B2B opodatkowane są w kraju nabywcy towaru. Taka konstrukcja sprzyja tworzeniu tzw. karuzeli VAT, których celem jest wyłudzenie podatku VAT.

Projekt Komisji Europejskiej zakłada, że handel towarami będzie zdefiniowany jako jedna podlegająca opodatkowaniu dostawa. W jej ramach towary zostaną opodatkowane w państwie członkowskim, w którym kończy się transport towarów. Skala oszustw związanych z VAT powinna zostać dzięki temu radykalnie zredukowana. Według zapisów projektu to sprzedawca powinien pobierać podatek VAT należny z tytułu sprzedaży towarów odbiorcy w innym państwie UE według stawki obowiązującej w państwie przeznaczenia.

Komisja chce uruchomić internetowy portal dla firm handlowych B2B, na którym będą mogły ustalać wartość podatku VAT dla swoich transakcji. Stawki podatku VAT różnią się w zależności od kraju.

Szacujemy, że proponowana przez nas reforma mogłaby obniżyć o 80 proc. straty wynoszące 50 mld euro, ponoszone co roku w wyniku transgranicznych oszustw związanych z podatkiem VAT. Mam nadzieję, że państwa członkowskie wykorzystają teraz tę szansę i wprowadzą u siebie wysokiej jakości system VAT na potrzeby UE – oświadczył komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici.

 

Marcin Borkowski
Senior Associate
Kancelaria Podatkowa ADN

Rozwiąż swoje problemy podatkowe!
Podatek VAT w 2018 roku »


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adn.pl