Należyta staranność – ,,ułatwienia” w OP?

Projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa został podpisany Prezydenta.

Znajdą się w niej regulacje, które wyłączą stosowanie tajemnicy skarbowej do możliwości udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji wymienionych w ustawie. Otrzymane od organu informacje pomogą podatnikowi wykazać zachowanie należytej staranności na potrzeby podatku VAT. Przesłanki zachowania należytej staranności na potrzeby podatku VAT pozwalają określić czy podatnik wykonał wszystkie konieczne w danym wypadku czynności aby sprawdzić czy zawiera transakcję z rzetelnym kontrahentem tzn. czy nie uczestniczy w procederze wyłudzenia zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z dodanym do art. 293 – § 3 kontrahent będzie mógł otrzymać informacje dotyczące:
• Niezłożenia lub złożenia przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do którego złożenia był zobowiązany;
• Nieujęcia lub ujęcia przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których zawarcia był zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
• Zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach.

Dodać należy, że jeżeli nie upłynie dla podatnika termin na złożenie deklaracji czy innego dokumentu, do którego złożenia został zobowiązany organ podatkowy odmówi wydania zaświadczenia.

Niestety ustawa nie przewiduje możliwości uzyskania informacji o potencjalnym kontrahencie. Będzie można w ten sposób skontrolować tylko podatnika, z którym aktualnie prowadzimy interesy. Z tego względu ułatwienia w procedurze kontroli kontrahenta na potrzeby wykazania należytej staranności dla podatku VAT będą niewielkie. Nie skontrolujemy w ten sposób naszego potencjalnego kontrahenta.

Otrzymane od organu informacje raczej nie pozwolą nam zweryfikować kontrahenta. Tzw. spółki słupy często są odpowiednio zarejestrowane i formalnie spełniają obowiązki podatkowe. Z drugiej strony prawo nie wymaga od podatników gromadzenia tego typu informacji. Zakres działań jakie należy wykonać aby dochować należytej staranności powinien być określony każdorazowo do danej transakcji, danego kontrahenta. Inaczej powinien się zachować podatnik jeżeli poweźmie wątpliwość co do rzetelności kontrahenta. Ponadto inaczej będzie wyglądać działanie podatnika zawierającego transakcje zaliczane do branży wrażliwej.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta 24 listopada 2017 roku.
Nowelizacja weszła w życie dnia 25 grudnia 2017 roku.

Warto zwrócić się do organu o takie informacje, ponieważ koszt zaświadczenia ma być niewielki (przewidywane 17 zł), a może być dodatkową podkładką w razie kontroli na potrzeby udowodnienia dochowania należytej staranności na potrzeby podatku VAT.

Wykładowca Akademii Biznesu MDDP

Tylko u nas praktyczne wyjaśnienia nowych przepisów!
Sprawdź nowe regulacje w podatkach 2018 »