MDDP Akademia Biznesu realizatorem projektu "Droga z klasą"

W dniu 25.09.2020 nasz partner zarządzający Adam Niedziółka miał przyjemność uczestniczyć w konferencji inaugurującej projekt „Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego”, którego jesteśmy wykonawcą.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przy Ministerstwie Infrastruktury.

Oficjalnie konferencję rozpoczął Minister Infrastruktury, Przewodniczący KRBRD Andrzej Adamczyk. Gospodarzem konferencji był także Konrad Romik, Sekretarz KRBRD. Wśród zaproszonych gości byli obecni:  Tomasz Żuchowski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Alvin Gajadhur, Adam Niedziółka, Prezes MDDP Akademii Biznesu, Marek Dworak, Sekretarz Małopolskiej KRBRD, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Głównej Komendy Żandarmerii Wojskowej, Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,  Instytutów Badawczych, Kuratorium Oświaty oraz organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji zaprezentowana została platforma e-learningowa pn. „Droga z klasą. Cała wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego”, a także główne założenia projektu. Goście poznali zasady działania platformy oraz mieli okazję zapoznać się z zamieszczonymi w niej zasobami wiedzy.

https://www.facebook.com/KrajowaRadaBRD/videos/2643649495884291

Projekt jest nam szczególnie bliski, ponieważ dotyczy dzieci i młodzieży.
W szkoleniu, bezpłatnie mogą wziąć udział nauczyciele wychowania przedszkolnego, pracujący w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, którzy odpowiadają za edukację z zakresu ruchu drogowego.

Szkolenia są jednodniowe i organizowane są w szesnastu dużych miastach w Polsce, na przełomie października i listopada. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę, oraz odpowiednie narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu ruchu drogowego.

Czytaj więcej:
Polska Agencja Prasowa »
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego » 

Serdecznie zapraszamy!