Za nami II edycja konferencji Czas na ESG

Dwa dni konferencji, ponad 50 Ekspertów w roli prezentujących i dyskutujących oraz blisko 250 uczestników – tak w jednym zdaniu można podsumować II edycję konferencji „Czas na ESG!”. Wzrastające, rok do roku, zainteresowanie wydarzeniem bardzo cieszy i utwierdza nas w przekonaniu, że jego tytuł potwierdza faktyczny stan rzeczy.

Do tematyki wdrażania zrównoważonego rozwoju podeszliśmy w sposób holistyczny, rozważając różne jego aspekty. Konferencja rozpoczęła się od wprowadzenia w stan debaty o ESG na świecie. Kolejno, panele dyskusyjne pierwszego dnia konferencji ogniskowały się wokół tematów związanych z koniecznością zachowania balansu między odpowiedzią biznesu na oczekiwane zmiany a zachowaniem jego zyskowności. Potrzeba zmian jest nieodzowna do zachowania konkurencyjności w dalszej perspektywie. Ciekawym, poruszanym zagadnieniem były wyzwania związane z potrzebą przepływu informacji danych i dobrych praktyk w zrównoważonych łańcuchach dostaw. Nie zabrakło tematu pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii.

Po lunchu przyszedł czas na ścieżki tematyczne, w ramach których poszczególne rozwinięcia skrótu ESG omawiane były przez pryzmat case studies. Ścieżka #dekarbonizacja #biodervisty ogniskowała się wokół tematu potrzeby zaangażowania biznesu w różnorodność biologiczną oraz wyzwania w przygotowaniu organizacji do analizy, liczenia i ograniczania śladu węglowego w organizacji.

Ścieżka #social koncentrowała się wokół zagadnień związanych zarówno z budową zrównoważonej kultury organizacji, podejmowania działań w tym kierunku, jak również współpracy ze społecznością lokalną. Na koniec poruszono zagadnienie praw człowieka w biznesie w kontekście wymogów CSDDD, CSRD, taksonomii i minimalnych gwarancji.

Ścieżka #management #sustainabliity w dużej mierze poświęcona był praktycznym aspektom zarządzania w konieczności mierzenia ryzyka klimatycznego i przygotowania do raportowania zgodnie z ESRS. W jej trakcie prześledzono kluczowe kroki od zrównoważonego przywództwa po ESGovernance.

Na koniec pierwszego dnia zaprosiliśmy uczestników na ciekawą debatę o tym jak show-biznes angażuje się w cele społeczne. To ważne, aby angażować osoby znale i lubiane do wspierania inicjatyw, które są tego warte.

Drugi dzień wydarzenia rozpoczęła ciekawa dyskusja na temat standardów ESG. Była to debata porządkująca pojęcia certyfikacji, standardów i planowanych zmian regulacyjnych w tym zakresie.

Następnie uczestnicy zmierzyli się z podsumowaniem najważniejszych wyzwań związanych z raportowanie pod ESRS i Taksonomią, aby przejść do tematyki Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Sesję wspólną zamknął panel poświęcony tematyce zarządzania ryzykiem greenwashingu.

W drugiej części tematykę kontynuowano w ramach ścieżek tematycznych. Zagadnienie związane ze zrównoważonym marketingiem, komunikacją i dialogiem z interesariuszami w ścieżce #komunikacja #greenwashing. W ścieżce #social i #DEI zaprezentowano różne aspekty działań: od podejścia DEI w firmach, przez działania edukacyjne skierowane do młodzieży po zagadnienie związane ze zdrowiem psychicznym pracowników jako elementem strategii ESG.

Ścieżkę #environment #climate rozpoczęło podsumowanie zmian w obszarze compliance środowiskowego, następnie dwa case studies – jedno poświęcone dekarbonizacji, drugie ograniczaniu śladu wodnego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ekspertkom i Ekspertom, którzy przyjęli zaproszenie do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, podziękowania kierujemy do Partnerów i Patronów naszego wydarzenia – to dzięki Państwa zaangażowaniu udało się nam stworzyć tak wyjątkowe przedsięwzięcie!

Do zobaczenia w 2024 roku!

To #CzasnaESG bo dyrektywa CSRD weszła w życie i spora liczba przedsiębiorców będzie niebawem objęta obligatoryjnym obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju.
To #CzasnaESG bo już teraz pojawiają się pytania w ramach łańcuchów wartości/dostaw o przekazywanie danych niezbędnych do obliczenia śladu węglowego czy środowiskowego.
To #CzasnaESG bo zostało niewiele czasu, aby wspólnymi siłami zrealizować cel zeroemisyjności w 2050 r.
To #CzasnaESG bo …wszyscy odczuwamy niekorzystne skutki ze strony przyrody, co tym mocniej uzmysławia narastający problem kryzysu klimatycznego.