Wygrana ADN Podatki w sprawie dotyczącej uprawdopodobnienia niewypłacalności wierzytelności

11 lutego 2020 r. Kancelaria Podatkowa ADN wygrała sprawę dotyczącą możliwości uznania wierzytelności za niewypłacalną. Na skutek złożonej skargi oraz argumentacji przedstawionej w toku rozprawy przed WSA w Gliwicach sąd uchylił niekorzystną dla Klienta Kancelarii Podatkowej ADN interpretację indywidualną.

Sprawa dotyczyła wykładni przepisu art. 16 ust. 1 pkt 26a w zw. z ust. 2a u.p.d.o.p. W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, iż niewypłacalność wierzytelności może być przez podatnika uprawdopodobniona na wiele sposobów, przy czym mogą mieć one miejsce w różnych okresach czasu, niejako nakładając się na siebie.

Z tego należy wywieźć, że w przypadku gdy jeden ze sposobów uprawdopodobnienia się zakończy (np. zamknięte zostanie postępowanie upadłościowe), a drugi będzie trwał (np. kwestionowanie wierzytelności w postępowaniu sądowym), nie można zastosować art. 12 ust. 1 pkt 4e u.p.d.o.p., a więc zaliczenia odpisów aktualizacyjnych do przychodu.

Zdaniem sądu wystąpienie takich okoliczności, które odnoszą się do tej samej wierzytelności, uzasadnia kontynuację utrzymania tych odpisów aktualizujących w kosztach uzyskania przychodu.

Ponadto sąd podzielił stanowisko Kancelarii Podatkowej ADN co do konieczności wskazania przez organ interpretacyjny, czy toczące się postępowanie sądowe i zgłoszenie zarzutu ewentualnego, może być poczytywane za okoliczność świadczącą o nieściągalności wierzytelności.

Sam fakt, że tego rodzaju okoliczność nie została wymieniona w art. 16 ust. 2a pkt 1 u.p.d.o.p., nie świadczy o tym, że nie może być ona w ten sposób zakwalifikowana, gdyż katalog ten jest katalogiem otwartym.

Wyrok nie jest prawomocny.


Kancelaria Podatkowa ADN oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Skontaktuj się z nami! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adn.pl