Wydatki na kolonie dzieci niepełnosprawnych

Czas letni to czas wypoczynku. Musimy się jednak liczyć ze sporymi kosztami związanymi z wysłaniem niepełnosprawnego dziecka na jego wymarzone wakacje lub obóz rehabilitacyjny. Polskie prawo przewiduje pomoc dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Poniżej wyjaśniamy jakie są zasady przewidziane przez ustawodawców.

Podatnicy mający na utrzymaniu osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do ulgi podatkowej z tytuły opłacenia kolonii lub obozów swoich dzieci. To samo prawo ma zastosowanie wobec dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia. Odliczanie kosztów związanych z wypoczynkiem dzieci niepełnosprawnych nie podlega limitom – w praktyce oznacza to, iż od podatku można odliczyć pełną kwotę. Należy jednak przedstawić każdy dowód poniesionego wydatku.

Zgodnie z ustawą są również wyjątki, w których ulga podatkowa nie ma zastosowania. Podatnik nie ma prawa do ulgi jeśli koszty wakacyjnego obozu lub kolonii dla niepełnosprawnego dziecka zostały sfinansowane lub dofinansowane ze środków zakładowego funduszu wspierania osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, w której środki zostały w jakikolwiek sposób zwrócone lub odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W sytuacji, w której koszty były częściowo współfinansowane, odlicza się koszty różnicy pomiędzy wydatkami a wysokością dofinansowania.

Pamiętajmy więc o dokumentowaniu wszelkich wydatków związanych z wypoczynkiem dzieci z niepełnosprawnościami. Bez rachunków czy faktur nie ma niestety podstaw do skorzystania z ulgi podatkowej.