Szkolenie online Rachunek kosztów przedsiębiorstw komunalnych

Cena: Cena: 840 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: Cena: 840 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr hab. inż. Roman Kotapski – ekspert w zakresie zarządzania kosztami, Prezes Zarządu MARINA Sp. z o.o., wydawca pisma Controlling i Zarządzanie, Redaktor Naczelny Wydawnictwa MARINA. Profesor w Katedrze Rachunku kosztów, Zarządzania podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, budżetowaniu, zarządzaniu kosztami, controllingu. Opracował i wdrożył systemy budżetowania, controllingu, zakładowe plany kont, procedury i zasady kalkulacji cen i kosztów m.in. w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, produkcyjnych, handlowych, radiu, wodociągowo-kanalizacyjnych, komunalnych, szpitalach. Autor ponad 200 artykułów na temat rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i budżetowania publikowanych na łamach specjalistycznych czasopism, m.in. Wodociągi – Kanalizacja, Controlling i Zarządzanie, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość, Rachunkowość Budżetowa, Biuletyn Rachunkowości i Finansów, Rachunkowość finansowa i audyt. Jest autorem, współautorem wielu książek m.in. Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2006), Budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie (Wyd. ODDK 2002), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem (Wyd. PWE 2001), ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego (Wyd. Montevideo 2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym (Wyd. Poltext 2009), Rachunkowość zarządcza. Zbiór zadań (Wydawnictwo MARINA 2009), Budżetowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym (Wydawnictwo MARINA 2014), Rachunek kosztów usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Pomiar, ujmowanie, kontrola i sprawozdawczość (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2017), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Kompendium wiedzy (Wydawnictwo MARINA 2020), Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021), Raportowanie finansowe, niefinansowe i kosztowe w polskich instytucjach kultury (wyd. Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o. o., Katowice, 2021).

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do:
• zarządów i dyrektorów,
• kierowników jednostek organizacyjnych,
• pracowników działów ekonomiczno-finansowych,
• pracowników działów księgowości,
• controllerów,
• pracowników urzędów gmin, którzy z racji swojej pracy sprawują kontrolę nad realizacją usług komunalnych w gminie,
• członków rad nadzorczych przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług komunalnych, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej.

Zakres tematyczny szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia dotyczące kosztów działalności przedsiębiorstw, których przedmiotem działalności są usługi komunalne, bez względu na formę organizacyjno-prawną. W ramach szkolenia zostaną omówione koszty poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa, w tym:
• utrzymania dróg,
• utrzymania zieleni miejskiej,
• odbioru odpadów komunalnych,
• utrzymania składowisk odpadów komunalnych,
• spalarni śmieci,
• utrzymania cmentarzy,
• funkcjonowania bazy sprzętowo-transportowej,
• utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa.
Ponadto będą przedstawione problemy:
• ujmowania przychodów i kosztów w zakładowym planie kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
• kalkulacji kosztów usług wewnętrznych i ich rozliczenia,
• rozliczania kosztów pośrednich
• raportowania na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem,
• wdrożenia i funkcjonowania systemu budżetowania.

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności są usługi komunalne na potrzeby jego zarządzania.

Metody pracy

Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu w przedsiębiorstwach komunalnych.

Program szkolenia

1. Istota i cele zarządzania kosztami
1.1 Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa
1.2 Rachunek kosztów przedsiębiorstwa
1.3 Koszty działalności przedsiębiorstwa

2. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów

3. Koszty działalności przedsiębiorstwa komunalnego
3.1 Koszty bezpośrednie realizacji usług komunalnych
3.2 Koszty działalności segmentu oczyszczania miasta
3.3 Koszty działalności składowiska odpadów komunalnych
3.4 Koszty działalności spalarni odpadów
3.5 Koszty działalności cmentarza komunalnego
3.6 Koszty bazy sprzętowo-transportowej
3.7 Koszty innej działalności przedsiębiorstwa.

4. Kalkulacja kosztów usług komunalnych
4.1 Istota kalkulacji kosztów
4.2 Kalkulacja kosztów usług pielęgnacji i utrzymania zieleni
4.3 Kalkulacja kosztów usług utrzymania dróg

5. Zarządzanie kontraktem
5.1 Budżet kontraktu
5.2 Kontrola realizacji kontraktu
5.3 Kontrola wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa
5.4 Instrukcja sporządzania kalkulacji i rozliczenia kontraktu

6. Rozliczanie kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
6.1 Istota kalkulacji kosztów
6.2 Rozliczanie zasobów przedsiębiorstwa
6.3 Kalkulacja i rozliczanie kosztów robocizny
6.4 Kalkulacja i rozliczanie kosztów usług sprzętowych i transportowych
6.5 Instrukcja kalkulacji kosztów jednostkowych zasobów
6.6 Rozliczanie kosztów pośrednich i ich wpływ na zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa.

7. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa komunalnego na potrzeby zarządzania
7.2 Rachunek wyników przedsiębiorstwa komunalnego
7.2 Budżet przedsiębiorstwa komunalnego
7.3 Raport z działalności przedsiębiorstwa – zakres i wnioski
7.4 Zakładowy plan kont jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa.
7.5 Budowa planu kont na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem

Informacje organizacyjne

Cena: 840 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Decyzję o finalizacji szkolenia podejmujemy na 6-7 dni przed datą jego realizacji. Prosimy mieć to na uwadze i nie zwlekać z rejestracją na wybrane zajęcia. O potwierdzaniu szkoleń decyduje liczba zgłoszeń.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
16:00 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
05-03-2024Online

Zaufali nam: