Szkolenie online Podatek VAT w 2024 roku – aktualne zagadnienia z uwzględnieniem nadchodzących zmian

Cena: 790 zł + 23% VAT

Kategoria: ,

Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

Aneta Lech-Pożarowska – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Michał Krawczyk – ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w podatku VAT, podsumowanie wcześniejszych wybranych zmian oraz zwrócenie uwagi na kierunki nowelizacji.
W przypadku elementów KSeF, szkolenie uwzględnia najnowsze zapowiedzi Ministerstwa Finansów, w szczególności projekt zmian przedstawiony po konsultacjach społecznych z kwietnia 2024 roku w sprawie wdrożenia nowego systemu.
Uwaga: w przypadku osób zainteresowanych kompleksowym omówieniem KSeF, zapraszamy na dedykowane szkolenia (jedno lub dwudniowe) poświęcone tej tematyce.

Program szkolenia

CZEŚĆ I: Podatkowe aspekty KSeF

1. Wystawianie faktur w KSeF a obowiązek podatkowy:
a) proces wystawiania faktur w KSeF,
b) przygotowanie danych faktury,
c) przesłanie faktury do KSeF,
d) autoryzacja wysyłki do KSeF,
e) weryfikacja prawidłowości faktury przez KSeF (walidacja),
f) informacja zwrotna (UPO lub odrzucenie faktury),
g) powiązanie obowiązku podatkowego z datą faktury,
h) kursy walut stosowane w fakturach i zmiany wynikające z pakietu KSEF,
i) termin wystawienia faktury w świetle ustawy o VAT – czy KSeF coś zmienia?

2. Odliczanie VAT – zmiany wynikające z pakietu KSeF:
a) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w KSeF,
b) otrzymanie faktury ustrukturyzowanej poza KSeF w formie papierowej lub elektronicznej,
c) sposób przekazania faktury ustrukturyzowanej poza KSeF,
d) dostęp do faktur ustrukturyzowanych otrzymanych w KSeF.

3. Rozliczanie faktur korygujących, noty korygujące i duplikaty.
a) faktury korygujące w KSeF,
b) korygowanie faktur ustrukturyzowanych w okresie obowiązkowego KSeF,
c) korygowanie faktur ustrukturyzowanych wyłącznie w KSeF,
d) korygowanie faktur wystawionych poza KSeF wyłącznie w KSeF
e) korekty faktur poza KSeF – w jakich sytuacjach to będzie możliwe?
f) czy można do faktury ustrukturyzowanej wystawić fakturę korygującą w tradycyjnej formie?
g) korekty in minus oraz in plus podatku należnego – jaki moment korekty podatku?
h) korekty in minus oraz in plus podatku naliczonego – jaki moment korekty podatku?
i) nota korygująca a KSeF – likwidacja przepisów o notach korygujących,
j) zmiany w treści faktury korygującej i duplikatu faktury,
k) przypadki, w których zostaną duplikaty.

4. Faktury zaliczkowe. Paragony i kasy fiskalne. Załączniki do faktur. Dokumenty uznawane za faktury:
a) bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF,
b) faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF, w tym odroczenie przepisów
c) czy możliwe jest anulowanie faktury wystawionej w KSeF?
d) czy możliwe jest przekazywanie w KSeF załączników do faktur ustrukturyzowanych – w tym najnowsze zmiany dla branży telekomunikacyjnej i paliwowej
e) czy w KSeF można wystawiać dokumenty inne niż faktury?
f) faktury zaliczkowe w KSeF, w tym podsumowanie zmian od września 2023 r.,
g) Możliwość pominięcia faktury zaliczkowej w określonych przypadkach – zmiany od września 2023 r. w zakresie faktur ustrukturyzowanych, papierowych oraz elektronicznych.

5. Podatkowe przywileje wynikające ze stosowania KSeF oraz sankcje za niestosowanie KSeF:
a) brak konieczności zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści faktury,
b) 40-dniowy zwrot VAT,
c) brak obowiązku przekazania organom podatkowy faktur sprzedażowych w strukturze JPK_FA (brak wypływu na JPK_WB, JPK_MAG),
d) brak konieczności przechowywania faktur przez podatnika przez 10 lat,
e) ułatwienia w zakresie korekt in minus,
f) sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.

6. KSeF a dokumentowanie w JPK:
a) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze przelewy „split payment”,
b) numer systemowy nadany przez KSeF a zbiorcze przelewy „split payment”,
c) numer systemowy nadany przez KSeF a pojedyncze lub zbiorcze przelewy „zwykłe” między podatnikami VAT czynnymi,
d) dane raportowane w JPK a KSeF,
e) numer systemowy nadany fakturze w KSeF a ujęcie faktury JPK_V7,
f) struktura numeru KSeF – dane zawarte w numerze KSeF.

CZEŚĆ II: Nowe zmiany 2024-2025 i planowe zmiany w VAT na kolejne lata

1. System kaucyjny:
a) opodatkowanie sprzedaży towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
b) opodatkowanie sprzedaży w opakowaniach na napoje,
c) opodatkowanie zwrotu tzw. odpadów opakowaniowych,
d) nowe definicje: „podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje”,
e) podstawa opodatkowania wartości opakowania wielokrotnego użytku,
f) zwrot opodatkowania przez kupującego lub brak zwrotu a rozliczenie VAT,
g) nowe obowiązki dokumentacyjne.

2. VAT w przypadku tzw. „podatku od plastiku”:

a) wzmianka o nowej opłacie,
b) dokumentowanie i naliczanie VAT od opłat za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami,
c) wliczanie opłaty w cenę sprzedawanego produktu,
d) stawka VAT od nowej opłaty, a stawka przewidziana dla tego produktu (np. napoju lub posiłku),
e) kwoty netto czy brutto,
f) nowa opłata a paragony (informacje na paragonach, wyodrębnianie nowej opłaty).

3. Płatności transgraniczne w 2024 a obowiązki w VAT – omówienie nowej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych w odniesieniu do świadczonych tzw. usług płatniczych.

4. Kasy fiskalne w 2024 – nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku fiskalizacji.

CZĘŚĆ III: Podsumowanie zmiany w VAT z lat wcześniejszych (SLIM-VAT 3, elementy SLIM-VAT 2)

1. Rozliczenia kwartalne VAT:
a) status Małego Podatnika – Podniesienie progu do 2 mln euro rocznie – VAT Slim 3,
b) rozliczenia kwartalne podatników stosujących estoński CIT – Polski Ład,
c) doprecyzowanie zasad składnia JPK_V7 przez podatników rozliczających się kwartalnie.

2. Nowelizacja zasad korygowania rozliczeń VAT:
a) doprecyzowanie zasad korygowania odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
b) zniesienie „szyku rozwartego” w przypadku korekt odwrotnych obciążeń – VAT Slim 2,
c) nowe możliwości wyboru okresu rozliczeniowego dla korekty w przypadku skorzystania z odliczenia podatku naliczonego – VAT Slim 2,
d) kurs waluty w przypadku korekty podstawy opodatkowania – VAT Slim 3,
e) zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do nabywców nie będących podatnikami VAT),
f) WDT – korekta rozliczenia w przypadku spóźnionego otrzymania dokumentów – VAT Slim 3,
g) WNT – zniesienie obowiązku korekty odliczenia VAT w przypadku braku faktury WNT – VAT Slim 3,
h) Import towarów – wprowadzenie możliwości korekty JPK w przypadku nie wykazania importu towarów w procedurze uroszczonej – VAT Slim 2.

3. Zmiany w zasadach dokumentowania sprzedaży:
a) zmiana treści faktur korygujących od 2022 r. – Pakiet KSeF,
b) nowe możliwości wystawiania faktur korygujących w KSeF od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
c) zmiana treści faktur zaliczkowych od 2022 r. – Pakiet KSeF,
d) możliwość pominięcia wystawienia faktury zaliczkowej w szczególnych przypadkach od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
e) nr KSeF w fakturze rozliczeniowej od września 2023 r. – Pakiet KSeF,
f) doprecyzowanie zasad wystawiania faktur do paragonów od lipca 2023 r. – VAT Slim 3,
g) brak konieczności drukowania raportów fiskalnych z kas on line oraz wirtualnych – VAT Slim 3,
h) HUB paragonowy – nowe możliwości przekazywania paragonów w postaci elektronicznej od 15 września 2023 r. – VAT Slim 3,
i) wydłużenie terminu wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy towarów, wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki od 2022 r. – Pakiet KSeF,
j) zmiana treści duplikatów faktur – Pakiet KSeF.

4. Struktura odliczenia VAT:
a) proporcja VAT: podniesienie progu pozwalającego na przyjęcie proporcji 100% – VAT Slim 3,
b) proporcja VAT: szacunkowe określania proporcji przez podatnika – VAT Slim 3,
c) korekta roczna struktury odliczenia VAT: określenie przypadków, w których nie jest obowiązkowa – VAT Slim 3.

5. Pozostałe zmiany wynikające z pakietu SLIM VAT 3 od lipca 2023 r.:
a) zmiany w odpowiedzialności solidarnej: faktoring,
b) sankcje VAT: zmiany w naliczaniu sankcji 15%, 20%, 30% i 100% oraz możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organy podatkowe,
c) zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych,
d) możliwość przelewów VAT pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT.

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy MS Teams w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej 09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników 10:00 – 16:00 – szkolenie w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 85
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
31-07-2024Online
29-08-2024Online
27-09-2024Online
28-10-2024Online

Zaufali nam: