SZKOLENIE 2-DNIOWE

Szkolenie online Ceny transferowe.TP 2023 – obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Kategoria: , ,

Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

dr Jarosław F.Mika – Partner, doradca podatkowy, leader zespołu cen transferowych. Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2017, Wydanie 2), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności” (C.H. Beck, Warszawa 2014), „Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012).

Paweł Rosiński – Doradca Podatkowy, Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Słuchacz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Beata Rawa – Absolwentka finansów i rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Lider zespołu konsultantów podatkowych w Instytucie Cen Transferowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych dla transakcji przeprowadzanych w ramach grup kapitałowych. Współautor publikacji „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji”, „Leksykon cen transferowych”, „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (ceny transferowe, przekształcenia)”. Prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Adresaci szkolenia

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane  w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program szkolenia

Kolejność omawianych bloków może ulec zmianie. 

BLOK I

1. Redefinicja podmiotów powiązanych – definicja powiązań.

2. Dokumentacja local file:
a)omówienie elementów dokumentacji lokalnej we wskazaniem zmian w przepisach,
b)prezentacja dokumentacji lokalnej wraz z udostępnieniem aktualnego wzoru.

3. Analiza cen transferowych:
a)podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej,
b)rola analizy porównawczej,
c)elementy analizy porównawczej,
d)metodologia sporządzenia analizy porównawczej,
e)typowanie podmiotów do badania,
f)zastosowanie kryteriów zawężających,
g)omówienie wybranych baz danych,
h)omówienie wzoru analizy porównawczej,
i)przesłanki sporządzenia analizy zgodności,
j)elementy analizy zgodności,
k)prezentacja przykładowej analizy zgodności.

4. Dokumentacja grupowa Master File:
a)przesłanki obligujące podatników do sporządzenia dokumentacji grupowej,
b)elementy dokumentacji grupowej,
c)omówienie wzoru dokumentacji grupowej.

5. Zagadnienia specyficzne:
a)zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej,
b)safe harbours,
c)recharakteryzacja i pominięcie transakcji,
d)secret comparables,
e)restrukturyzacja działalności.

6. Doszacowanie i sankcje karno- skarbowe.

7. Kontrole z zakresu cen transferowych.

BLOK II

I. Nowe regulacje od 1.1.2022 r.

II. Systematyka przepisów w zakresie cen transferowych.

1. Definicje:
a)cena transferowa,
b)transakcja kontrolowana o charakterze jednorodnym.

2. Identyfikacja transakcji kontrolowanej. Macierz transakcji grupowych.

3.Przesłanki obligujące do obowiązku dokumentacyjnego.

4. Rodzaje transakcji.

5. Transakcje wyłączone z obowiązku dokumentacyjnego.

6. Obowiązki:
a) local file,
b) analiza porównawcza,
c) master file,
d) analiza zgodności.

7. Klauzula rynkowości (ang. market price principle).

8.Metodologia analizy porównawczej – kluczowe etapy.

9. Strategia podatkowa – nowy obowiązek sprawozdawczy.

III. Katalog metod szacowania cen transferowych.

1. Metoda porównywalny ceny niekontrolowanej:
a) porównanie wewnętrzne,
b) porównanie zewnętrzne.

2. Metoda ceny odprzedaży.

3. Metoda koszt plus.

4. Metoda podziału zysków.

5. Metoda transakcyjnej netto.

6. Technika wyceny.

7.Inne metody.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 8548
norbert.saks@adnakademia.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@adnakademia.pl

Dostępne terminy
25-09-202326-09-2023Online
23-10-202324-10-2023Online
06-11-202307-11-2023Online
18-12-202319-12-2023Online

Zaufali nam: